Warmtenet Amersfoort

Foto van casus

 

Het warmtenet van Warmtebedrijf Amersfoort heeft haar oorsprong in De Nieuwe Stad, maar strekt zich inmiddels uit van Vathorst-Noord tot aan de Stadsring. Daar beginnen nu de werkzaamheden om de hoofdleiding richting de buurten De Luiaard, Kattekampen en De Berg-Noord ten zuiden van het stationsgebied aan te leggen. De verschillende buurtcomités lieten Warmtebedrijf Amersfoort weten dat er binnen hun buurten interesse is voor een warmtenet. Het Warmtebedrijf is aan de slag gegaan om hierin te faciliteren. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden voor de nieuwe aansluitingen van huishoudens op het warmtenet in de loop van 2024 beginnen.

Warmtebedrijf Amersfoort is opgericht door ZON Participaties en Atlas energie en heeft als doel om de stad Amersfoort duurzaam te verwarmen door middel van een collectief warmtenet. Het warmtenet zal worden gevoed door een 4-tal type bronnen: biomassa, aardwarmte, restwarmte en warmte uit zon.

Het warmtenet

Het warmtebedrijf Amersfoort is slimme, groene warmtenet een plaatselijk geïsoleerd leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, waarmee gebouwen verwarmd kunnen worden. Dit hete water is fossielvrij verwarmd en vervangt de warmtelevering (cv-ketel) met aardgas. De warmte komt van meerdere lokale bronnen van leverancier Eemwarmte, zoals zonne-energie en duurzame biogrondstoffen, en in de nabije toekomst ook warmte uit (afval)water, restwarmte van lokale bedrijven en aardwarmte. Het is een open warmtenet, zonder aansluitverplichting, met meerdere voordelen.

Hybride duurzame energie-installaties

Eemwarmte heeft in Amersfoort twee hybride duurzame energie-installaties. Hybride betekent dat elke installatie meerdere duurzame warmtebronnen ter beschikking heeft, zo staan er naast biogrondstofketels ook warmtepompen en zonnepanelen. Is er genoeg zon? Dan kunnen de ketels wat afgeschaald worden en gaan ze ook met zonne-energie warmte leveren.

Een bron die altijd warmte op maat kan leveren

De hybride energie-installaties zijn zó ontworpen dat ze schaalbaar warmte kunnen leveren. Dit is belangrijk, omdat ze altijd warmte op maat kunnen leveren. Ook als er op een donkere, windstille winterochtend geen warmte uit zonne- en windenergie komt. Bovendien zit het warmtenet van Amersfoort in de opstartfase en krijgt het snel meer afnemers. Met deze installaties kan het warmtenet groeien, zodat andere duurzamere warmtebronnen zoals aquathermie en geothermie mogelijk worden. In de toekomst zullen deze installaties alleen nog gebruikt worden met piekmomenten of als verplichte back-up.

Gerelateerd aan Warmtenet Amersfoort