Warmtebedrijf Amersfoort

Warmtebedrijf Amersfoort is opgericht door ZON Participaties en Atlas energie en heeft als doel om de stad Amersfoort duurzaam te verwarmen door middel van een collectief warmtenet. Het warmtenet zal worden gevoed door een 4-tal type bronnen: biomassa, aardwarmte, restwarmte en warmte uit zon.

Het warmtenet

Het slimme, groene warmtenet van warmtebedrijf Amersfoort is een plaatselijk geïsoleerd leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, waarmee gebouwen verwarmd kunnen worden. Dit hete water is fossielvrij verwarmd en vervangt de warmtelevering (cv-ketel) met aardgas. De warmte komt van meerdere lokale bronnen van leverancier Eemwarmte, zoals zonne-energie en duurzame biogrondstoffen, en in de nabije toekomst ook warmte uit (afval)water, restwarmte van lokale bedrijven en aardwarmte. Het is een open warmtenet, zonder aansluitverplichting, met meerdere voordelen.

Hybride duurzame energie-installaties

Eemwarmte heeft in Amersfoort twee hybride duurzame energie-installaties. Hybride betekent dat elke installatie meerdere duurzame warmtebronnen ter beschikking heeft, zo staan er naast biogrondstofketels ook warmtepompen en zonnepanelen. Is er genoeg zon? Dan kunnen de ketels wat afgeschaald worden en gaan ze ook met zonne-energie warmte leveren.

Een bron die altijd warmte op maat kan leveren

De hybride energie-installaties zijn zó ontworpen dat ze schaalbaar warmte kunnen leveren. Dit is belangrijk, omdat ze altijd warmte op maat kunnen leveren. Ook als er op een donkere, windstille winterochtend geen warmte uit zonne- en windenergie komt. Bovendien zit het warmtenet van Amersfoort in de opstartfase en krijgt het snel meer afnemers. Met deze installaties kan het warmtenet groeien, zodat andere duurzamere warmtebronnen zoals aquathermie en geothermie mogelijk worden. In de toekomst zullen deze installaties alleen nog gebruikt worden met piekmomenten of als verplichte back-up.

Ontwikkelingen

In november 2023 is de hybride duurzame energie-installatie op De Hoef opgeleverd. Ook in het noordelijke deel van Amersfoort is het warmtenet uitgebreid. Vanaf november zijn de eerste warmteleveringen begonnen aan het warmtenet in Vathorst. Dit biedt ook kansen voor bedrijven en het nabijgelegen Hoefkwartier om aan te sluiten op het slimme groene warmtenet.

Goed voor milieu en klimaat

Gerelateerd aan Warmtebedrijf Amersfoort