Warmtenet Ammerlaan

Foto van casus

Pijnackers warmtenet op aardwarmte

Toevoeging appartementen op net

In 2012 ging Ammerlaan in gesprek met de gemeente Pijnacker-Nootdorp en woningbouwcoöperatie Rondom Wonen over mogelijke aansluiting van appartementen op het warmtenet. In totaal ging het om 19 flatgebouwen met daarin 543 appartementen. Dit was technische en organisatorisch geen eenvoudig project. Het is het eerste project in Nederland waar aardwarmte wordt geleverd aan appartementen die niet geschikt waren voor laagwaardige warmte. Daarnaast was uitkoeling van het water door de appartementen een uitdaging, waardoor er warmtepompen noodzakelijk waren. Je moet namelijk zoveel mogelijk warmte uit het water halen alvorens het terug in de grond te stoppen. Tevens moesten er 2.200 meter aan leidingen door bestaande wijken gegraven en onder watergangen door geboord worden.

600 ton extra CO2-reductie

Dankzij de grote inzet van alle betrokken partijen is het project eind 2015 gerealiseerd. Jaarlijks is circa 10.000 GJ fossiele brandstof in de appartementen vervangen door hernieuwbare aardwarmte. In totaal is dit een reductie van de CO2-uitstoot met ruim 600 ton per jaar.

2017: De gemeente springt in

In de zomer van 2017 ontstond een defect aan één van de twee kilometerslange stalen buizen waardoor de aardwarmte wordt opgepompt. De gemeente Pijnacker-Nootdorp ondersteunde het herstel financieel. De wethouders: “Vanuit onze ambitie om al in 2020 vijftien procent van de totale warmtevraag in de gemeente duurzaam op te wekken, waren we van mening dat dit project niet verloren mocht gaan en heeft ook de gemeente de handschoen opgepakt om het project alsnog tot een succes te maken”.

Diepere putten

De bron was 2,5 jaar uit productie. Voor de nieuwe putten is 2,3 kilometer diep geboord, waar de oude putten 2 kilometer diep gingen. Deze zijn buiten werking gesteld. Omdat de garantieregeling aardwarmte niet uitbetaalt bij onvoorziene technische problemen, waren veel van de kosten van het uitvallen van de warmtebron voor eigen rekening van het bedrijf. Naast financiële hulp van de gemeente kwam er steun van een aantal investeerders.

Gerelateerd aan Warmtenet Ammerlaan