Warmtenet Assendelft

Foto van casus

Zaanstad heeft de ambitie om een grote slag te maken op het gebied van duurzamheid. Hierbij wordt gekeken naar warmtenetten in verschillende wijken om CO2 uitstoot terug te dringen. In de wijk Saendelft is reeds een warmtenet in gebruik.

Wijknet Saendelft

Saendelft-Oost, een nieuwbouwwijk in Assendelft, is verbonden met een warmtenet dat warmte ontvangt van een aardgasgestookte warmtekrachtkoppeling en gasgestookte ketels. Dit warmtenet voorziet in stadsverwarming voor de wijk, met HVC als verantwoordelijke exploitant.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2023 heeft dit warmtenetwerk 110,5 kg CO2 per GJ levering warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee -1.337 ton/jaar (-89 %).

Gerelateerd aan Warmtenet Assendelft