Warmtenet Assendelft

Foto van casus

Zaanstad heeft de ambitie om een grote slag te maken op het gebied van duurzamheid. Hierbij wordt gekeken naar warmtenetten in verschillende wijken om CO2 uitstoot terug te dringen. In de wijk Saendelft is reeds een warmtenet in gebruik.

Wijknet Saendelft

Saendelft-Oost, een nieuwbouwwijk in Assendelft, is verbonden met een warmtenet dat warmte ontvangt van een aardgasgestookte warmtekrachtkoppeling en gasgestookte ketels. Dit warmtenet voorziet in stadsverwarming voor de wijk, met HVC als verantwoordelijke exploitant.

De Cijfers

Gegevens over het warmtenet kunnen worden gevonden op het warmteetiket van HVC. Volgens dit etiket heeft het warmtenet in 2022 29.879 Gigajoule geleverd. Ten opzichte van een hoogrendementsketel heeft dit 926 ton CO2 gekost (53%).

Gerelateerd aan Warmtenet Assendelft