Warmtenet Bergen op Zoom Gageldonk

Foto van casus

Het warmtenet in de wijk Gageldonk en Warande wordt door een warmtekrachtkoppeling gevoed.

In Bergen op Zoom wordt warmte geleverd aan ruim 1.000 huishoudens verdeeld over twee wijken. Deze warmte wordt geleverd door Warmtekrachtkoppeling (WKK). Warmtekrachtkoppeling vindt de productie van warmte en elektriciteit die samen en tegelijk plaats. De WKK’s in Bergen op Zoom werken nog op gas, maar er zijn plannen om de warmtelevering te verduurzamen.

Efficiënt met energie door industrie

In Bergen op Zoom is veel industrie aanwezig. Deze industrie gaat steeds efficiënter om met energie en kijkt steeds beter naar reststromen die nog waarde kunnen hebben voor de omgeving. Voor de toekomstige verduurzaming van de warmtenetten in Bergen op Zoom focust Ennatuurlijk eerst op warmte uit de industrie. Daarnaast worden andere technieken zoals aquathermie en aardwarmte in het vizier gehouden.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2020 heeft dit warmtenetwerk 67,9 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee -9,4 kg CO2 per GJ (-16%).

Gerelateerd aan Warmtenet Bergen op Zoom Gageldonk