Warmtenet Eindhoven Strijp

Foto van casus

Het warmtenet in Eindhoven loopt van de biomassacentrale op Strijp-T naar de wijken Strijp-S, Strijp-T en Vredeoord. Daarnaast loopt het warmtenet naar meerdere gebouwen en bedrijven in het centrum zoals GGzE, het Philips Stadion, de Emmasingel, de Piazza en naar het Evoluon.

Biomassacentrale

Het warmtenet Eindhoven ontvangt 50% van de warmte van de biomassacentrale op Strijp-T. Het resterende deel wordt ingevuld met behulp van gasketels, die ook dienen als piek- en back-upvoorziening. In de zomer levert de biomassacentrale geen warmte aan het net omdat de centrale niet kan draaien op het gevraagde vermogen passende bij de lagere warmtevraag in de zomertijd. Dan worden de hulpketels op aardgas gebruikt. De huidige biomassacentrale wordt tijdens de koude dagen juist volledig benut, waardoor er behoefte is aan extra vermogen.

Uitbreiding warmtenet

Vanwege de groei van de stad Eindhoven neemt de warmtevraag toe, waardoor er grote ambities zijn om dit warmtenet te optimaliseren en uit te breiden. In 2018 had het net 2.400 aansluitingen en werd er 0,2 PJ warmte geleverd. In maart 2021 nam Ennatuurlijk vijf warmte- en koudeprojecten, waarvan twee in Eindhoven, van Aardyn over. Voor 2023 verwacht Ennatuurlijk voor het warmtenet Eindhoven 6.600 aansluitingen en 0,3 PJ aan warmteafzet. De projectie voor 2030 is 11.000 aansluitingen en een warmtelevering van 0,4 PJ. Op lange termijn is het ook het doel om de warmtenetten Meerhoven met die van Eindhoven te koppelen.

Aanpak tot 2050

Door de gemeente Eindhoven zijn de contouren van de aanpak tot 2050 vastgelegd. Drie waardes staan centraal: inclusiviteit, impact en innovatie. De wethouder Klimaat en Energie van gemeente Eindhoven: “We moeten hard aan de slag om aardgasvrij te zijn in 2050. En dat willen we samen doen met de inwoners, onze partners als Ennatuurlijk en onze kennisinstituten, zoals Technische Universiteit Eindhoven en de hbo- en mbo-instellingen. Inclusiviteit staat voorop. Iedereen doet mee en de transitie moet voor iedereen betaalbaar zijn.”

Ontwikkelingen en initiatieven

Een warmtenet is continu in ontwikkeling, waarbij ook gekeken wordt naar andere duurzame bronnen zoals aardwarmte en restwarmte. Ook Eindhoven groeit de komende jaren volop en het warmtenet groeit met de stad mee. Veel potentie heeft warmte uit afvalwater en de restwarmte van een groot datacentrum in Park Forum. In een aantal buurten worden mogelijkheden onderzocht om naar een aardgasvrije buurt toe te werken. Wilt u meedenken of bent u benieuwd naar de ontwikkelingen in het warmtenet van Eindhoven? Via onderstaande e-mailadressen of websites kunt u in contact komen met de initiatieven.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk Strijp 35,80 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 22,7 kg CO2 per GJ (39%).

Gerelateerd aan Warmtenet Eindhoven Strijp