Warmtenet Gorinchem

In het landelijk klimaatakkord is afgesproken dat er 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen aardgasvrij zijn in 2050. Dit wordt wijk voor wijk aangepakt. Gemeente Gorinchem begint in de Gildenwijk met een warmtenet dat wordt aangelegd door HVC.

Waarom de Gildenwijk?

In de Gildenwijk zijn veel huizen uit de jaren 60/70. Wanneer deze gerenoveerd en verduurzaamd worden is er een hoop energiewinst te behalen. Deze renovaties zijn door woningcorporatie Poort6 al in de planning gezet. Daarnaast zijn veel van de gebouwen hoogbouw en hebben ze een centrale verwarmingsinstallatie die geschikt is om over te zetten naar een aansluiting op een warmtenet. Deze combinatie van factoren betekent dat de Gildenwijk een voor de hand liggende wijk is om te beginnen met het warmtenet. Waar nodig moeten in de woningen wel nog bijvoorbeeld het leidingverloop en de warmte-installaties worden aangepast.

Warmte uit water

HVC bekijkt samen met bewoners en projectpartners waar, wanneer en hoe de woningen kunnen worden aangesloten op het warmtenet. Hiervoor moeten onder andere vele ondergrondse warmteleidingen worden geplaatst, die gevoed worden door een duurzame warmtebron. Het plan is om hiervoor termische energie uit water te halen. In eerste instatie wordt gekeken naar thermische energie uit afvalwater (TEA) en in een volgende fase wordt er gekeken naar thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). De warmte uit het afvalwater zal worden verkregen uit het rioolwaterzuiveringsbedrijf in Schelluinen. Voor de energie uit het oppervlaktewater wordt gekeken naar het kanaal van Steenenhoek.

Gorinchem zet volgende stap naar warmtenet

Gerelateerd aan Warmtenet Gorinchem