Warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht

Foto van casus

Nederland gaat stap voor stap van het aardgas af. In de nieuwbouwwijk De Volgerlanden in Hendrik-Ido-Ambacht worden vier dorpskernen gebouwd met in totaal ongeveer 900 aardgasvrije nieuwbouwwoningen.

Twee Wijken

Van de vier wijken worden er in ieder geval twee aangesloten aan een warmtenet. Dit warmtenet wordt in samenwerking met de gemeente, bewoners en woningcorporaties aangelegd door HVC. Na eerst uitvoerig onderzoek te hebben uitgevoerd werden eind 2019 de eerste stappen gezet voor een warmtenet in Hendrik-Ido-Ambacht. Een jaar later warden de eerste woningen in ‘Laantjes’ opgeleverd met een aansluiting op dit net.

Thermische Energie uit Oppervlaktewater

Op het moment wordt het net gevoed met een tijdelijke warmtecentrale. Op termijn is het de bedoeling dat het warmtenet gebruik gaat maken van warmte van ‘Thermische Energie uit Oppervlaktewater’ (TEO). Het plan hiervoor is om het water uit de naastgelegen rivier de Noord te gebruiken. De warmte wordt uit dit water onttrokken en met een warmtepomp tot de gewenste temperatuur gebracht. De verwachting is dat een nieuwe woning in de Volgerlanden zo’n 25 GJ aan warmte per jaar gaat gebruiken, en dat dit geleverd kan worden met 9 GJ aan energie van de warmtepomp.

Uitbreiding

De nieuwbouwwijk in de Volgerlanden was een logisch startpunt voor de aanleg van een warmtenet. Naast deze wijk wordt ook gekeken of een warmtenet een geschikte oplossing is voor andere wijken in Hendrik-Ido-Ambacht. De mogelijkheden en kansen per gebeid zijn opgezet in de Transitievisie Warmte van de gemeente. De gebieden Oostendam en Kruiswiel komen hierin ook naar voren als kansrijk voor een warmtenet.

Gerelateerd aan Warmtenet Hendrik-Ido-Ambacht