Warmtenet Hoorn

Foto van casus

Met het warmtenet in centrum Kersenboogerd wordt er geinvesteerd in een aardgasvrije toekomst voor de gemeente Hoorn. In de komende jaren worden er werkzaamheden uitgevoerd om de buurt netter en veiliger te maken. Dit kan goed gecombineerd worden met de aanleg van het warmtenet door HVC.

Duurzame warmte Hoorn

Zo’n 1850 woningen van woningcorporatie Intermaris in het aan de centrumkant van de wijk Kersenboogerd worden de komende vijf jaar aangesloten op het warmtenet. Het warmtenet wordt naar verwachting over vijf tot zeven jaar aangesloten op een duurzame energiebron. Welke energiebron dat gaat worden wordt momenteel onderzocht. Er wordt hiervoor gekeken naar energie uit oppervlaktewater (aquathermie) of aardwarmte (geothermie). Welke bron hiervoor het beste geschikt is ligt aan het aantal aansluitingen waaraan geleverd moet worden, maar er wordt ook gekeken naar welke bron het meest geschikt is om in de toekomst ook aan andere wijken en gebouwen te kunnen leveren. Totdat de duurzame bron operationeel is wordt er gebruikgemaakt van een tijdelijke gasgestookte voorziening.

De Kersenboogerd als startpunt

Voor het verduurzamen van de warmtevoorziening is Kersenboogerd een voor de hand liggende wijk binnen Hoorn. Dit komt omdat er toch al werkzaamheden uitgevoerd zouden worden om de huurwoningen, openbare ruimte en andere voorzieningen onder handen te nemen. In dit kader wordt er samengewerkt met Intermaris en de gemeente Hoorn, die een toekomstvisie hebben opgesteld voor de Kersenboogerd. Daarnaast staan gebouwen in de Kersenboogerd dicht bij elkaar, en is er dus relatief weinig nieuwe infrastructuur in de ondergrond nodig.

Samenwerkingsovereenkomst

De aanleg van het warmtenet in de Kersenboogerd is inmiddels gestart. Op 1 november 2023 hebben de gemeente, Intermaris en HVC een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met meerjarige afspraken over het samen verder ontwikkelen van het warmtenet. De gemeente Hoorn wil in 2040 energie- en klimaatneutraal zijn. Het warmtenet is hiervoor essentieel.

De eerste aansluitingen

De huurwoningen van Intermaris worden als eerst aangesloten op het warmtenet en de eerste aansluitingen worden binnenkort gerealiseerd in de wijken Patio, Pergola en Prieel. Updates over de werkzaamheden kunnen worden gevolgd via de website van HVC. Particuliere woningeigenaren hoeven nog niet van het gas af, maar zullen op termijn eventueel op een warmtenet kunnen aansluiten.

Gerelateerd aan Warmtenet Hoorn