Warmtenet IJmond (in onderzoek)

In Beverwijk, Heemskerk en Velsen (regio IJmond) onderzoeken HVC de haalbaarheid van een regionaal warmtenet. HVC ziet dit warmtenet als een grote sprong voor de verduurzaming van de energievoorziening. Zo levert het een belangrijke bijdrage aan de regionale klimaatdoelstelling. Er wordt onderzocht of dit een of dit warmtenet gevoed kan worden met de bestaande aardwarmtebron van Floricultura en restwarmte van Tata Steel. Ook worden de mogelijkheden van Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO), Thermische Energie uit Afvalwater (TEA) en Riothermie (warmte uit rioolwater) bekeken.