Warmtenet Muiderberg

Foto van casus

Warmtenet Muiderberg heeft geen subsidie toegewezen gekregen in de meest recente ronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW). Desondanks is een warmtenet voor Muiderberg, gevoed door warmte uit het IJmeer, in februari 2024 een stap dichterbij gekomen. Energiecoöperatie Wattnu en de gemeente werken nauw met elkaar samen en de gemeenteraad is er positief over. Als alles doorgaat wordt het warmtenet straks straat voor straat en buurt voor buurt aangelegd, waar mogelijk samen met het onderhoud aan de riolering.

Aquathermie in Muiderberg

Het streven is om Nederland in 2050 zonder aardgas te verwarmen. En dat kan, zeker in Muiderberg. Muiderberg heeft het voordeel dat het aan het IJmeer ligt. Dat is ideaal voor aquathermie; het verwarmen van woningen door de warmte uit water te gebruiken. Voor Muiderberg is een warmtenet op basis van aquathermie het goedkoopste alternatief voor aardgas en bovendien de meest duurzame optie, zo bleek uit diverse haalbaarheidsonderzoeken.  Dat leidde tot het akkoord van de Gemeenteraad om de plannen financieel te ondersteunen.

Collectief eigenaar

Om het warmtenet te realiseren is een groep bewoners aan de slag gegaan om plannen te maken. Het warmtenet is dan ook geen idee van de gemeente Gooise Meren, maar van Muiderbergers. De bewoners die van het warmtenet gebruik gaan maken worden collectief medebeslisser binnen Warmtenet Muiderberg. Een warmtenet dat onafhankelijk van commerciële gas- of warmteleveranciers functioneert.

Bewonersbijeenkomst

Op 31 oktober 2023 was er een bewonersbijeenkomst in samenwerking met de gemeente en energiecoöperatie Wattnu. Hier werd een update gegeven van de actuele stand van zaken en was ruimte voor het stellen van vragen. In februari 2024 besloten het college van B&W en de gemeenteraad over de vervolgstappen richting realisatie van het warmtenet. Daarna is het aan de inwoners van Muiderberg om de plannen echt door te zetten. Alleen als er voldoende huishoudens meedoen kan het warmtenet ook daadwerkelijk worden aangelegd. “We moeten nu wel stappen gaan maken. Anders gaan bewoners andere keuzes maken. Een hybride warmtepomp wordt wel eens gezien als een alternatief, maar dat is geen eindoplossing, omdat je niet volledig van het gas af bent,” aldus Miel Janssen, voorzitter van Wattnu. De realisatie kan, als alles meezit, in 2025 beginnen. De realisatie verloopt in fasen en duurt zeker een aantal jaren waarbij buurten stap-voor-stap worden aangesloten.

Gerelateerd aan Warmtenet Muiderberg