Warmtenet Parijsch Culemborg

Foto van casus

De nieuwbouwwijk Parijsch in Culemborg is een gebied in ontwikkeling. Hier worden de woningen en enkele uitiliteitsgebouwen gekoppeld aan een warmtenet.

Warmtevisie Culemborg

De warmtekrachtcentrale die het net in Parijsch voedt heeft een hoge temperatuur van 70-80 graden Celcius, en is gebouwd door de Lek/Habo Groep in opdracht van NUON. Inmiddels is de centrale in beheer van Ennatuurlijk en worden de buurten Parijsch-Noord en Parijsch-Centrum van warmte voorzien. In de transitievisie warmte van Culemborg is de intentie uitgesproken om te kijken of dit warmtenet kan worden uitgebreid naar andere wijken, eventueel met lage-temperatuur netten. Ook wordt er gekeken of het bestaande net, dat nu nog draait op aardgas, kan worden verduurzaamd.

Warmte-krachtkoppelingen

Volgens de Lek/Habo groep bestaat de centrale uit 2 warmte-kracht koppelingen (WKK), die elektriciteit opwekken en tegelijkertijd ook warmte leveren. Deze warmtekrachtkoppelingen hebben ieder een elektrisch vermogen van 1400 KW en een thermisch vermogen van 1600 KW. Eventueel benodigde extra warmte wordt opgewekt door een ketel. Een warmtebuffer door middel van een warmteopslagtank zorgt ervoor dat de warmtekrachtkoppeling effectief kan worden ingezet wanneer het nuttig is om electriciteit te leveren aan het net. De warmtebuffer levert dan de warmte wanneer minder stroom nodig is en de WKK minder hoeft te draaien.

Culemborg aardgasvrij

In het hele land maken we de overstap naar alternatieve methoden voor koken en verwarmen, waarbij we allemaal afscheid nemen van aardgas. De Transitievisie Warmte beschrijft hoe deze overstap zal verlopen, inclusief de beste aanpak voor bewoners in wijken of buurten, de vereiste snelheid van deze transitie en welke wijk als eerste aardgasvrij zal worden gemaakt.

Gerelateerd aan Warmtenet Parijsch Culemborg