Warmtenet Spoorwijk Den Haag

Foto van casus

In 2002 begon het wijkvernieuwingsproject in de Spoorwijk. Momenteel zijn 551 woningen voorzien van een duurzaam energiesysteem. Door een systeem met WKO, individuele warmtepompen en een Energydak kunnen de woningen worden verwarmd of gekoeld.

Wijkvernieuwingsproject

Eneco heeft een duurzame energie-installatie opgeleverd in de Spoorwijk in Den Haag. In de eerste fase zijn 272 grondgebonden woningen aangesloten op een systeem met WKO en individuele elektrische warmtepompen voor ruimteverwarming. In latere fases zijn nog eens 279 appartementen voorzien van een duurzaam energiesysteem.

Duurzaam energiesysteem

De installatie bestaat uit WKO, warmtepompen en een Energydak van 500 m2. De WKO en warmtepompen zorgen voor ruimteverwarming en comfortkoeling van de woningen. Het Energydak wint warmte uit de dakbedekking, resulterend in een hoger rendement van de warmtepomp. De 430 m2 aan zonnecollectoren op het dak zorgen voor een belangrijk deel van het warme tapwater. Daarnaast zijn de appartementen aangesloten op een centraal ketelhuis waarin HR+-ketels staan voor de piekbelasting. Ten opzichte van een volledig gasgestookte installatie levert deze energie-installatie een jaarlijkse vermindering van 529 ton CO2-uitstoot op.

Ambities

Met de vernieuwbouw van de Spoorwijk in Den Haag dragen de woningcorporaties Vestia en Estrade en ontwikkelaar Ceres bij aan de milieuambities van de Gemeente Den Haag. De Hofstad wil in 2030 een CO2-neutrale stad zijn, onder meer door de toepassing van duurzame energievoorzieningen in de bouw. De ambities van de gemeente worden uitgedragen door het Platform Duurzaam Den Haag, waarvan voormalig burgemeester drs. W.J. Deetman ambassadeur is. Eneco is een van de leden van dit platform.

Gerelateerd aan Warmtenet Spoorwijk Den Haag