Warmtenet Zwijndrecht

Foto van casus

Gemeente Zwijndrecht heeft samen met warmtebedrijf HVC, woningcorporaties Trivire en Woonkracht10 de mogelijkheden onderzocht voor de aanleg van een warmtenet in de wijken Walburg en Kort Ambacht. Op 23 Augustus 2023 is het startsein gegeven voor de aanleg van het warmtenet.

Walburg het startpunt voor een warmtenet

In de transitievisie warmte van gemeente Zwijdrecht is aangegeven dat de woningen in het Oosten van Zwijndrecht het meeste potentieel hebben voor de aansluiting op het warmtenet. Voor de wijk Walburg was aangegeven dat dit al op korte termijn kon gebeuren. Hierna zou de wijk Noord een logische plek zijn om het warmtenet gestaag uit te breiden.

Van ontwikkelen naar uitvoeren

Na meerdere jaren van ontwikkeling, rekenwerk en onderzoek is er besloten om in de wijken Kort Ambacht en Walburg van start te gaan met het warmtenet. De woningcorporaties Trivire en Woonkracht 10 hebben hier flats staan met een collectieve verwarmingsinstallatie. Dit maakt ze uitermate geschikt om aan te sluiten op een warmtenet en vormt dus een ideaal startpunt.

Tijdelijke gascentrale

Het zal niet mogelijk zijn om het warmtenet meteen met volledig duurzame warmte te voorzien. Daarom zullen de gebouwen eerst worden aangesloten op een tijdelijke gasgestookte warmtecentrale. HVC en gemeente Zwijndrecht hebben onderzoek gedaan naar duurzame warmtebronnen, en het doel is om uiteindelijk warmte te winnen uit rivierwater door middel van aquathermie of aardwarmte.

Gerelateerd aan Warmtenet Zwijndrecht