Waterfront in Harderwijk

Op 13 april opende Warmtenetwerk Harderwijk officieel, dit netwerk is aangesloten op afvalwater(aquathermie).

Haalbaar, betrouwbaar en betaalbaar

In een vooronderzoek heeft de gemeente verschillende duurzame warmte-opties verkend. Een warmtenet met thermische energie uit afvalwater en oppervlaktewater is daarbij als meest haalbare, betrouwbare en betaalbare oplossing naar voren gekomen. Het uitgangspunt is dat het warmtenet betaalbaar is, bijdraagt aan een forse vermindering van de CO2-uitstoot en opschaalbaar is naar andere gebieden.

Klaar voor de toekomst

Het warmtenet in Harderwijk wordt aanvankelijk ingezet voor 1.110 nieuwe woningen in Waterfront. In de toekomst is het warmtenet uitbreidbaar naar woningen en gebouwen in de buurt, zoals het stadhuis en een deel van de nabijgelegen Zeebuurt. Aan het warmtenet kunnen op termijn verschillende duurzame en lokale warmtebronnen worden aangesloten. De gemeente denkt daarvoor aan thermische energie uit oppervlaktewater van het Veluwemeer, zonnewarmte van een nabijgelegen zonnepark van Endura en restwarmte van een datacenter dat zich mogelijk vestigt in Harderwijk. De gebiedsontwikkeling bestaat uit zeven deelgebieden en de Kop van de Stadswerven. Per deelgebied wordt er een warmteleverancier geselecteerd, waardoor op termijn meerdere leveranciers op het netwerk actief zijn.

Klimaatdoelstellingen

De ontwikkelaars van het vastgoed in Waterfront zijn enthousiast over het warmtenet, omdat de oplossing bijdraagt aan hun eigen duurzaamheidsdoelen. De inzet van lokale restwarmte sluit ook aan bij de gemeentelijke klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Met onder meer de routekaart De Energieke Stad en het uitvoeringsprogramma Aardgasvrij Harderwijk worden concrete stappen gezet naar een energieneutrale gemeente. Het warmtenet levert naar verwachting een vermindering van de CO2-uitstoot van 25 tot 35 procent op.

Uitbreiden

Het open warmtenet is ontworpen om verder uit te breiden naar nabijgelegen woningen en gebouwen. Begin april heeft gemeente Harderwijk besloten ook het stadhuis aan te sluiten. Het warmtenet voorziet ook andere wijken in de mogelijkheid om aan te sluiten en daarmee aardgasvrij te worden, zoals de Zeebuurt. Momenteel vinden verkennende gesprekken plaats om die wijk, mits de bewoners dat willen, aan te sluiten.

Gerelateerd aan Waterfront in Harderwijk