Waterschap Vallei en Veluwe zuivert het rioolwater van bedrijven en huishoudens uit de regio. Het slib dat hierbij ontstaat

waarbij elektriciteit wordt opgewekt en warmte vrijkomt. Een deel van deze elektriciteit en warmte wordt intern gebruikt

terwijl het overschot aan warmte wordt ingezet in het warmtenet van Apeldoorn.