We streven ernaar om tegen 2040 een 100% duurzame warmtevoorziening te realiseren voor Warande. Aangezien biomassa een transitiebrandstof is

Foto van casus

zoals aardwarmte.”

Warmte leveren in de wijk

De warmte die wordt opgewekt door de biomassacentrale leveren wij via een ondergronds warmtenet aan alle aangesloten huishoudens en een bedrijf. In het geval dat de centrale tijdelijk geen warmte kan leveren vanwege onderhoud of een storing, wordt deze taak overgenomen door een gasgestookte back-upcentrale.

CO2-besparing

De duurzaamheid van het warmtenet wordt geïllustreerd in de jaarlijkse gepubliceerde warmte-etiketten. In 2022 heeft dit warmtenetwerk 11,0 kg CO2 per GJ warmte uitgestoten. De besparing t.o.v. de CV-ketel is hiermee 47,5 kg CO2 per GJ (81%).

https://warmtetool.testjevorm.nl/wp-content/uploads/2021/09/WLW_wegwijzer.jpg

www.ennatuurlijk.nl/warmtenet-lelystad-een-van-de-duurzaamste-warmtenetten-van-nederland