WKO Rotterdam Ahoy

Foto van casus

In Ahoy zijn duurzame investeringen gedaan in ledverlichting, slimme koelinstallaties, warmte/koudeopslag, een mossedum dak, een waterbuffer en zonnepanelen. De energievraag wordt beperkt door alert te zijn op de luchtdichtheid van het gebouw, de zonwering en daglichttoetreding maar ook door het soort verlichting en klimaatbeheersingssystemen. Diverse gebouwdelen zijn voorzien van energiemeters (elektriciteit, warmte, koude, water) voor een beter inzicht en energiebesparing.

Smart-city EU Programma

Ahoy is aangesloten bij het Smart City EU-programma RUGGEDISED (www.ruggedised.eu). Een samenwerkingsverband van zes Europese steden waarvan Rotterdam de coördinerende stad is. RUGGEDISED test en implementeert slimme oplossingen op het gebied van energie, transport en digitale technologie in grootschalige stedelijke proeftuinen om de weg te plaveien naar een slimmer en duurzamer Europa. Onderdeel van het programma is een thermisch grid dat zorgt voor uitwisseling van koude en warmte in het gebied. Zonnepanelen (2562 stuks op het dak van Hal 1 en het kantorencomplex en 2880 stuks op het convention centre) realiseren tevens energie die gelijk staat aan 25% van het jaarlijks energieverbruik van Ahoy. Sinds 2020 is Ahoy overgestapt op windenergie van Eneco. Hiermee bestaat de totale energierealisatie nu uit zonnepanelen en windenergie en is daarmee 100% duurzaam.

Verwarming en verkoeling

Een klimaatbeheersingssysteem is in staat een groot gedeelte van de locatie op de juiste temperatuur te krijgen via een circulair proces waarbij warmte wordt teruggewonnen. Een warmte/koude opslag (WKO) zorgt ervoor dat opgevangen warmte dient ter verwarming in de winter en opgevangen koude gebruikt wordt ter verkoeling in de zomerperiode. Ahoy is aangesloten op stadsverwarming voor alle extra benodigde warmte die niet uit de WKO komt. Ahoy is volledig gasloos; ook in de horecakeukens. De koelinstallaties van de horeca apparatuur koelen op CO2, een natuurlijk koelmiddel i.p.v. conventioneel koudemiddel. Een installatie die gebruik maakt van natuurlijke koudemiddelen verbruikt 10 tot 30% minder energie doordat de warmteoverdracht van deze stoffen groter is dan van Fluorkoolwaterstoffen. In de nabije toekomst wordt warmte en koude ook opgevangen via 150 m2 asfaltcollectoren op de Ahoyweg en opgeslagen in de WKO installatie.

Gerelateerd aan WKO Rotterdam Ahoy