Kennissessie participatie in de energietransitie

Datum:
5 maart 2020

Tijdstip:
13.30 uur - 18.30 uur

Locatie:
Anatomiegebouw, Bekkerstraat 141 Utrecht

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Prijs voor niet-deelnemers:
Gratis

In het Klimaatakkoord staat dat de energietransitie samen met de omgeving moet worden vormgegeven. Een mooie ambitie, maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat de energietransitie op een effectieve manier met alle betrokken partijen bespreekbaar wordt? Wat zijn de ‘’lessons learned’’ uit recente warmtetransitieprojecten? Moet de overheid ophouden met het stimuleren van duurzaam gedrag (door middel van bijvoorbeeld subsidies) en niet duurzaam gedrag verbieden? Of moeten we ons niet te veel zorgen maken over de warmtetransitie, omdat burgers over enkele jaren juist graag willen overstappen op duurzame warmte?

 

Komt u ook naar de kennissessie?
Op 5 maart organiseren Stichting Warmtenetwerk en Jong Warmtenetwerk een kennissessie waar onder andere bewoners én warmteleveranciers met elkaar in gesprek gaan. Bij dit interactieve middagprogramma wordt u als aanwezige betrokken bij het debat en gaat u in gesprek over hun ervaringen met participatie in collectieve warmtesystemen. 

 

Programma en sprekers
13.30 uur – Inloop met koffie / thee

14.00 uur  – Welkom door Stichting Warmtenetwerk en Jong Warmtenetwerk

14.15 – 14.45 uur – Lessen uit de aardgastransitie voor de wijkgerichte aanpak
Door: Sven Ringelberg – Programmaleider Duurzaam bij Gemeente Rotterdam en ondernemer
De energietransitie klinkt als een recente uitdaging, met de grote verbouwing van ons hele energiesysteem en alle 7 miljoen bestaande woningen. Het is voor jongeren gemakkelijk om te vergeten dat we al vaker grote energietransities hebben meegemaakt. In de jaren 60 realiseerde Nederland in nog geen 10 jaar de gehele aardgas energietransitie. Hele steden en wijken werden stap voor stap aangesloten op het aardgas met de aanpassing van miljoenen apparaten. Wat kunnen we leren van deze transitie, wat was doorslaggevend voor het succes en hoe ging men toen met participatie om? Tijdens deze presentatie neemt Sven Ringelberg ons mee in de geschiedenis en succesfactoren van deze energietransitie.

14.45 – 15.15 uur – Maatschappelijke inpassing en draagvlak voor collectieve warmtesystemen
Door: Marijke Menkveld – Coördinator van thema 6 Warming Up 
Sociaal maatschappelijke inpassing collectieve warmtesystemen ,  Senior Consultant Energietransitie bij TNO
Wijken aardgasvrij maken, gaat voor 10 procent over techniek en financiën en voor 90 procent over mensen. Marijke Menkveld verteld over het thema 6 binnen het Warming Up programma dat zich richt op sociale innovatie. Het is een grote uitdaging om de transitie van aardgas naar collectieve warmtesystemen zo vorm te geven dat deze breed wordt gedragen in de samenleving. Onderzoek naar sociale- en gedragsaspecten is nodig om meer kennis en inzicht te krijgen in behoeften, wensen en bezwaren van bewoners ten aanzien van warmtenetten als een alternatief voor aardgas. Het gaat hierbij niet alleen om de motivaties van bewoners beter in kaart te brengen, maar ook hoe hier het beste op in gespeeld kan worden door warmteleveranciers, gemeenten, woningcorporaties, beleidsmakers en bewonerscollectieven.

15.15 – 15.45 uur  – Koffiepauze

15.45 – 16.30 uur – Bewonerservaringen en lessons learned uit de gemeente Purmerend
In het eerste deel gaat Berry de Jong namens Stadsverwarming Purmerend in gesprek met een bewoner uit de gemeente maar ook met hun klantadviseur Harold Visser. Wat ging er goed en wat kon beter? Harold kan op basis van zijn ervaring en contact met de bewoners duidelijk maken waar de pijnpunten zaten gedurende het hele traject maar bovenal het belang van goed omgevingsmanagement benadrukken.

In deel 2 gaan Keesjan Meijering en Sanne Schipper van AKD in op de juridische aspecten van participatie. Participatie lijkt namelijk het toverwoord van het Klimaatakkoord, maar het laat zich ontzettend moeilijk ‘vatten’. Ook niet in juridische kaders. Sanne & Keesjan bespreken, in aanvulling op dit blog dat zij voor deze kennissessie schreven, hoe overheden participatie nu en straks kunnen ‘inkaderen’ en hier (dus) op kunnen sturen.  

 
16.30 – 17.00 uur – Paneldiscussie aan de hand van stellingen en public voting onder leiding van Sven Ringelberg
In het discussiepanel nemen de 5 sprekers plaats. Zij gaan met elkaar in debat over de onderwerpen die deze middag zijn besproken. 
 
17.00 uur – Netwerkborrel 
 
18.30 uur – Einde programma
 
Voor wie is deze bijeenkomst?
Gemeenten, woningcorporaties, energieleveranciers en adviseurs in de energietransitie.

 

Kosten en aanmelding
Deelname voor leden én niet-leden van Stichting Warmtenetwerk is gratis*. 
Leden hebben voorrang boven niet-leden. Aanmelden kan tot en met 28 februari via deze link. Geef bij uw aanmelding aan of u lid bent van Stichting Warmtenetwerk of niet. Bent u nog geen lid en heeft u interesse om lid te worden? Ga dan naar onze website voor meer informatie over de ledenvoordelen en de voorwaarden van een lidmaatschap. 

*Bij een no-show of niet tijdig afmelden (uiterlijk 1 week voorafgaande aan het evenement) zijn wij genoodzaakt om de volledige deelnamekosten à €150,- aan u door te berekenen. Voor verdere voorwaarden aan evenementen verwijzen wij u naar onze spelregels.

 

Routebeschrijving en parkeren
Deze kennissessie vindt plaats in Anatomiegebouw in Utrecht. Het adres van deze locatie is: Bekkerstraat 141 in Utrecht.
Voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving en parkeren verwijzen wij u naar de volgende link.

 

Deelnemerslijst
Deze kennissessie is op 5 maart bijgewoond door de volgende deelnemers: Deelnemerslijst Kennissessie Participatie in de Energietransitie

 

Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie. Jong Warmtenetwerk verbindt jonge professionals en verstrekt hun stem in de warmtetransitie. Samen bieden stichting Warmtenetwerk en Jong Warmtenetwerk dit inspirerende programma aan.

 

 

 

Bekijk ook andere evenementen