Spelregels

Om de kwaliteit en relevantie te bewaken van de activiteiten en berichten op ons platform gelden er enkele spelregels. 

 

Delen nieuws, artikelen, evenementen

Wij plaatsen en delen berichten van leden waarvan het uitgangspunt is dat de inhoud van algemeen belang is voor de energietransitie en de inhoud interessant is voor onze leden. Dit betekent ook dat we gedoseerd berichten plaatsen over gelijke of vergelijkbare onderwerpen. De bedrijfs- of organisatienaam kan genoemd worden, maar het artikel mag niet een promotioneel of commercieel karakter hebben. We delen (nieuws)berichten en evenementen (van leden) met onze contacten bij de pers indien deze volgens onze criteria daarvoor geschikt zijn. 

 

Blogs

Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar leden met elkaar in gesprek gaan en hun kennis en visies delen. Wij publiceren daarom (leden)blogs om het debat over de ontwikkeling van warmte te stimuleren en kennisdeling te bevorderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van (leden)blogs. Dit ligt, net zoals de rechten, bij de auteur. Echter plaatsen en delen wij alleen blogs waarvan het uitgangspunt is dat de inhoud van algemeen belang voor de energietransitie is en waarbij de inhoud interessant is voor onze leden. Dit betekent ook dat we gedoseerd berichten plaatsen over gelijke of vergelijkbare onderwerpen. De blogs zijn geen weergave van de standpunten van Stichting Warmtenetwerk. Wilt u in gesprek komen met de auteur? Dit kan Stichting Warmtenetwerk bemiddelen (mits de auteur akkoord gaat).     

 

Deelname evenementen

Voor de leden van Stichting Warmtenetwerk geldt dat deelname aan alle evenementen gratis is. (met uitzondering van de studiereis of meerdaagse bijeekomsten). Niet-leden zullen een financiële bijdrage moeten leveren voor deelname aan bijeenkomsten en evenementen.

Indien u zich heeft opgegeven voor een evenement van Stichting Warmtenetwerk geldt dat tot één week voorafgaande aan het evenement kosteloos geannuleerd kan worden. Afmelding binnen een week voorafgaande aan het evenement betekent dat de kosten van het evenement zullen worden doorberekend.

Indien u zich aanmeldt voor een betaald evenement, dient u een inkoopnummer of referentie voor de factuur op te geven. Geeft u geen referentie op dan wordt de factuur zonder specificatie verzonden en dient de factuur betaald te worden en gaan wij daarover niet naderhand in discussie. 

 

Opzegging lidmaatschap

Deelname aan de Stichting Warmtenetwerk wordt per 1 januari automatisch verlengd, tenzij vóór 1 oktober schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen.


Contactverzoek

Het contactverzoek is bedoeld voor kennisuitwisseling of samenwerking op het gebied van collectieve warmte. Voor andere doeleinden of boodschappen is dit platform niet bedoeld en zullen deze niet bemiddeld worden.  

 

Toelichting op de term ‘leden’

De term ‘leden’ wordt in onze algemene communicatie gebruikt in de betekenis van ‘leden van ons netwerk of platform’. Geenzins te verwarren met leden in de betekenis van een vereniging. Wij zijn een stichting en in onze formele communicatie wordt gesproken over deelnemers van Stichting Warmtenetwerk. 

 

De spelregels worden regelmatig geactualiseerd. 

Mocht u ergens tegenaan lopen of suggesties hebben, horen wij dit graag via info@warmtenetwerk.nl.