Over Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk zet zich in voor de energietransitie door samen met haar deelnemers te werken aan duurzame collectieve warmte. Deelnemers komen uit de gehele warmteketen, van gemeente tot leverancier. Wij richten ons op het verbinden van spelers in de warmteketen en het stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking.


Warmte is hot

Met warmtenetten halen we de energietransitie. In 2050 kunnen we tot 75% van de warmtebehoefte voorzien met warmte uit klimaatneutrale bronnen. Collectieve warmte is het duurzame en goedkope alternatief voor gas. Meer dan ooit is er behoefte aan kennis, kunde en samenwerking. Op ons platform brengen wij dit samen. Onze deelnemers zijn spelers met klimaatneutrale ambities uit de gehele warmtesector. Van gemeente en woningcorporatie tot warmtebedrijf en aannemer.



Inspireren & Samenwerken

Stichting Warmtenetwerk is voor de energietransitie. Dit bereiken we door de warmtesector een gezicht te geven en een platform te bieden waar deelnemers kennismaken, inspireren en elkaar vooruit helpen. Bij ons kunnen mooie samenwerkingen ontstaan. Wij houden elkaar op de hoogte door berichten over over actualiteiten binnen de warmtesector te publiceren en door kennis uit te wisselen tijdens onze events. Met collectieve warmte, maar vooral dankzij elkaar, versnellen wij de transitie.



Laat u zien

Op ons platform kunnen deelnemers o.a. evenementen, workshops, werkgroepen, excursies en informatie- of contactverzoeken initiëren. Hierbij staat informatief netwerken centraal. Wij agenderen relevante onderwerpen, plaatsen oproepen en bemiddelen tussen deelnemers. Het bestuur denkt mee en de m&c-afdeling promoot initiatieven van deelnemers in een breed netwerk. Als een deelnemer een eigen evenement organiseert, zetten wij dit op onze agenda.



Laat u horen

Ons platform biedt de kans aan deelnemers om te tonen hoe zij bijdragen aan de energietransitie. Als deelnemer kunt u nieuwsberichten en andere content insturen en meeschrijven aan onze artikelen en blogs. Ook reageren wij op nieuws over warmte en publiceren we met onze deelnemers (pers)berichten. Berichten verspreiden wij breed via onze mediakanalen. Met elkaar realiseren we dat collectieve warmte in één adem wordt genoemd met de energietransitie.

De organisatie

Stichting Warmtenetwerk is opgezet in 2008. De organisatie bestaat uit een bestuur, een secretariaat, een redactie en een marketing en communicatieafdeling. De visie van de stichting is dat collectieve warmte- en koudenetten zorgen voor efficiënte benutting van energie; ze leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen en de energietransitie.

Ernst Japikse

Voorzitter

Ernst Japikse is al jaren actief voor de energietransitie. Naast zijn werkzaamheden als algemeen directeur bij Ennatuurlijk richt hij zich op samenwerking en verbinding binnen de sector, om de sleutelrol van Stichting Warmtenetwerk in de energietransitie verder te versterken.

Frank Kersloot

Secretaris

Naast zijn werkzaamheden als manager ontwikkeling bij Energie Totaal Projecten vertegenwoordigt Frank Kersloot de partijen welke zich inzetten voor lokale warmteproductie (kleinschalig) en warmtedistributie in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.

Remco Holster

Remco Holster

Penningmeester

Naast zijn werkzaamheden als Bedrijfsleider Warmte bij MVOI B.V. vertegenwoordigt Remco Holster de partijen die boven- en ondergrondse leidingen en netwerken ontwikkelen, bouwen en onderhouden in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.

Anne Marie van Osch

Bestuurslid

Naast haar werkzaamheden als eigenaar van Amergie Advies, waarbij zij voor meerdere gemeenten op het gebied van duurzame energie actief is, vertegenwoordigt ze het gezicht van de gemeenten in het bestuur.

Maurice Verhulst

Maurice Verhulst

Bestuurslid

Naast zijn werkzaamheden als directeur en eigenaar van Weijers Waalwijk vertegenwoordigt Maurice Verhulst de fabrikanten en leveranciers in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.

Detlef-Meijer

Detlef Meijer

Bestuurslid

Als directeur van het GWIB zet Detlef Meijer zich in om de warmtetransitie te versnellen en wil daarmee een inspiratie zijn voor de overige provincies. In het bestuur van Stichting Warmtenetwerk vertegenwoordigt hij de publieke warmte-infrabedrijven.

Ronald Jungnitsch

Ronald Jungnitsch

Bestuurslid

Ronald Jungnitsch werkt al meer dan 30 jaar in de volkshuisvesting in uiteenlopende functies. Thans is hij verbonden aan Woningcorporatie Weller als adviseur duurzaamheid. Ronald vertegenwoordigt de sector woningcorporaties binnen het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.

Detlef-Meijer

Lydia Hameeteman

Bestuurslid

Lydia Hameeteman, werkzaam als Strategisch Adviseur Energietransitie bij Gemeente Rotterdam, vertegenwoordigt de gemeenten in het bestuur. Zij zet zich in voor samenwerking en verbinding binnen de gehele warmteketen om de energietransitie te versnellen.

Ronald Jungnitsch

Jacqueline Hoogervorst

Commercieel Manager

Als ZZP’er (Sec Events & Communications) zet Jacqueline zich in voor het bepalen en uitvoeren van de commerciële strategie en deelnemerswerving. Daarnaast is zij als eventmanager verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen en bijeenkomsten van Stichting Warmtenetwerk.

Picture of Sandy Hoogendijk

Sandy Hoogendijk

Communicatiemanager

Sandy zet zich in voor het bepalen en uitvoeren van de communicatieactiviteiten van Stichting Warmtenetwerk. Zij is verantwoordelijk voor de content voor o.a. de website, nieuwsbrieven en social media kanalen.

Michelle Le Fevre

Michelle Le Fevre

Secretariaat

Michelle Le Fevre is de steun en toeverlaat van het bestuur op het secretariaat. Zij zet zich als organisatorische duizendpoot in voor Stichting Warmtenetwerk en is het eerste aanspreekpunt voor de deelnemers.

Gijs de Man

Erevoorzitter

Van 2008 tot 2018 heeft Gijs de Man met veel bezieling en succes de rol van Voorzitter vervuld in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk. Nu is hij betrokken als gewaardeerd erevoorzitter.

Klaas de Jong

Klaas de Jong

Erelid

Klaas de Jong is de initiator van Stichting Warmtenetwerk en heeft hij tot 2018 o.a. de redactie met verve op zich genomen. Nu is hij betrokken als gewaardeerd erelid.

Samenwerkingen

Ons platform werkt breed samen en maximaliseert initiatieven om de energietransitie te versnellen. Hierbij zijn de deelnemers onze partners.
Ook werken we samen met:


Warmtenetwerk Vlaanderen

Warmtenetwerk Vlaanderen (WNVL), het technologieplatform voor warmtenetten van ODE, werd in 2012 opgericht met steun van de Nederlandse Stichting Warmtenetwerk en heeft 70 deelnemers in Vlaanderen. Onze doelstelling is het stimuleren van een gedragen ontwikkeling van duurzame warmte- en koudenetten. Ga naar de website voor meer informatie.



Jong Warmtenetwerk

Jong Warmtenetwerk is een initiatief van Stichting Warmtenetwerk en richt zich op Young Professionals die zich bezighouden met het versnellen van de energietransitie. Jong Warmtenetwerk stelt kennisdeling en kennisverrijking gecombineerd met laagdrempelig netwerken centraal. Klik voor meer informatie en aanmelden hier.