Over Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk zet zich in voor de energietransitie door samen met haar leden te werken aan duurzame collectieve warmte. Leden komen uit de gehele warmteketen, van gemeente tot leverancier. Wij richten ons op het verbinden van spelers in de warmteketen en het stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling en samenwerking.


Warmte is hot

Met warmtenetten halen we de energietransitie. In 2050 kunnen we tot 75% van de warmtebehoefte voorzien met warmte uit klimaatneutrale bronnen. Collectieve warmte is het duurzame en goedkope alternatief voor gas. Meer dan ooit is er behoefte aan kennis, kunde en samenwerking. Op ons platform brengen wij dit samen. Onze leden zijn spelers met klimaatneutrale ambities uit de gehele warmtesector. Van gemeente en woningcorporatie tot warmtebedrijf en aannemer.Inspireren & Samenwerken

Stichting Warmtenetwerk is voor de energietransitie. Dit bereiken we door de warmtesector een gezicht te geven en een platform te bieden waar leden kennismaken, inspireren en elkaar vooruit helpen. Bij ons kunnen mooie samenwerkingen ontstaan. Wij houden elkaar op de hoogte door berichten over over actualiteiten binnen de warmtesector te publiceren en door kennis uit te wisselen tijdens onze events. Met collectieve warmte, maar vooral dankzij elkaar, versnellen wij de transitie.Laat u zien

Op ons platform kunnen leden o.a. evenementen, workshops, werkgroepen, excursies en informatie- of contactverzoeken initiëren. Hierbij staat informatief netwerken centraal. Wij agenderen relevante onderwerpen, plaatsen oproepen en bemiddelen leden. Het bestuur denkt mee en de m&c-afdeling promoot leden-initiatieven in een breed netwerk. Als een lid een eigen evenement organiseert, zetten wij dit op onze agenda.Laat u horen

Ons platform biedt de kans aan leden om te tonen hoe zij bijdragen aan de energietransitie. Als lid kunt u nieuwsberichten en andere content insturen en meeschrijven aan onze artikelen en blogs. Ook reageren wij op nieuws over warmte en publiceren we met onze leden (pers)berichten. Berichten verspreiden wij breed via onze mediakanalen en delen wij met de pers. Met elkaar realiseren we dat collectieve warmte in één adem wordt genoemd met de energietransitie.

De organisatie

Stichting Warmtenetwerk is opgezet in 2008. De organisatie bestaat uit een bestuur, een secretariaat, een redactie en een marketing en communicatieafdeling. De visie van de stichting is dat collectieve warmte- en koudenetten zorgen voor efficiënte benutting van energie; ze leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen en de energietransitie.


Ernst Japikse

Voorzitter

Ernst Japikse is al jaren actief voor de energietransitie. Naast zijn werkzaamheden als algemeen directeur bij Ennatuurlijk richt hij zich op samenwerking en verbinding binnen de sector, om de sleutelrol van Stichting Warmtenetwerk in de energietransitie verder te versterken.Wim Mans

Penningmeester

Naast zijn werkzaamheden als eigenaar van adviesbureau Innoforte vertegenwoordigt Wim Mans de ingenieursbureaus en dienstverleners in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Peter Odermatt

Secretaris

Naast zijn werkzaamheden als CEO bij Hydreco Geomec BV vertegenwoordigt Peter Odermatt de sector productenten van (aard)warmte in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Anne Marie van Osch

Bestuurslid

Naast haar werkzaamheden als projectleider duurzame energie bij de Gemeente Almere vertegenwoordigt Anne Marie van Osch de Nederlandse gemeentes in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.


Frank Kersloot

Bestuurslid

Naast zijn werkzaamheden als manager ontwikkeling bij Energie Totaal Projecten vertegenwoordigt Frank Kersloot de partijen welke zich inzetten voor lokale warmteproductie (kleinschalig) en warmtedistributie in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Maurice Verhulst

Maurice Verhulst

Bestuurslid

Naast zijn werkzaamheden als directeur en eigenaar van Weijers Waalwijk vertegenwoordigt Maurice Verhulst de fabrikanten en leveranciers in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.


Detlef-Meijer

Detlef Meijer

Bestuurslid

Als manager business development bij Firan zet Detlef Meijer zich in voor publieke warmtenetten met onafhankelijk netbeheer en andere vernieuwende infra-oplossingen voor duurzame energie. In het bestuur van Stichting Warmtenetwerk vertegenwoordigt hij de publieke netwerkbedrijven.Ronald Jungnitsch

Ronald Jungnitsch

Bestuurslid

Ronald Jungnitsch werkt al meer dan 30 jaar in de volkshuisvesting in uiteenlopende functies. Thans is hij verbonden aan Woningcorporatie Weller als adviseur duurzaamheid. Ronald vertegenwoordigt de sector woningcorporaties binnen het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.


Detlef-Meijer

Remco Holster

Bestuurslid

Naast zijn werkzaamheden als Bedrijfsleider Warmte bij Visser & Smit Hanab vertegenwoordigt Remco Holster de partijen die boven- en ondergrondse leidingen en netwerken ontwikkelen, bouwen en onderhouden in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Ronald Jungnitsch

Jacqueline Hoogervorst

Commercieel Manager

Als ZZP’er (Sec Events & Communications) zet Jacqueline zich in voor het bepalen en uitvoeren van de commerciële strategie en ledenwerving. Daarnaast is zij als eventmanager verantwoordelijk voor de organisatie van de evenementen en bijeenkomsten van Stichting Warmtenetwerk.Picture of Femke Kuipers

Femke Kuipers

Secretariaat

Femke Kuipers is de steun en toeverlaat van het bestuur en medewerkers van Stichting Warmtenetwerk. Zij beantwoordt al uw vragen en is verantwoordelijk voor o.a. de ledenadministratie, registratie van aanmeldingen en voorbereiding van onze evenementen.Picture of Sandy Hoogendijk

Sandy Hoogendijk

Communicatiemanager

Sandy zet zich in voor het bepalen en uitvoeren van de communicatieactiviteiten van Stichting Warmtenetwerk. Zij is verantwoordelijk voor de content voor o.a. de website, nieuwsbrieven en social media kanalen.


Gijs de Man

Erevoorzitter

Van 2008 tot 2018 heeft Gijs de Man met veel bezieling en succes de rol van Voorzitter vervuld in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk. Nu is hij betrokken als gewaardeerd erevoorzitter.


Klaas de Jong

Erelid

Klaas de Jong is de initiator van Stichting Warmtenetwerk en heeft hij tot 2018 o.a. de redactie met verve op zich genomen. Nu is hij betrokken als gewaardeerd erelid.


Samenwerkingen

Ons platform werkt breed samen en maximaliseert initiatieven om de energietransitie te versnellen. Hierbij zijn de leden onze partners.
Ook werken we samen met:


Warmtenetwerk Vlaanderen

Warmtenetwerk Vlaanderen (WNVL), het technologieplatform voor warmtenetten van ODE, werd in 2012 opgericht met steun van de Nederlandse Stichting Warmtenetwerk en heeft 70 leden in Vlaanderen. Onze doelstelling is het stimuleren van een gedragen ontwikkeling van duurzame warmte- en koudenetten. Ga naar de website voor meer informatie.Jong Warmtenetwerk

Jong Warmtenetwerk is een initiatief van Stichting Warmtenetwerk en richt zich op Young Professionals die zich bezighouden met het versnellen van de energietransitie. Jong Warmtenetwerk stelt kennisdeling en kennisverrijking gecombineerd met laagdrempelig netwerken centraal. Klik voor meer informatie en aanmelden hier.