Over Stichting Warmtenetwerk

Op het platform van Stichting Warmtenetwerk zetten spelers uit de warmteketen, van gemeente tot leverancier, zich in voor de energietransitie met duurzame collectieve warmte.


Warmte is hot

Met warmtenetten halen we de energietransitie. In 2050 kunnen we tot 75% van de warmtebehoefte voorzien met warmte uit klimaatneutrale bronnen. Collectieve warmte is het duurzame en goedkope alternatief voor gas. Meer dan ooit is er behoefte aan kennis, kunde en samenwerking. Op ons platform brengen wij dit samen.Inspireren & Samenwerken

Stichting Warmtenetwerk is voor de energietransitie. Dit bereiken we door de warmtesector een gezicht te geven en een platform te bieden waar leden kennismaken, inspireren en elkaar vooruit helpen. Bij ons kunnen mooie samenwerkingen ontstaan. Onze leden zijn spelers met klimaatneutrale ambities uit de gehele warmtesector. Van gemeente en woningcorporatie tot warmtebedrijf en aannemer. Met collectieve warmte, maar vooral dankzij elkaar, versnellen wij de transitie.Laat u zien

Op ons platform kunnen leden o.a. evenementen, workshops, werkgroepen, excursies en informatie- of contactverzoeken initiëren. Hierbij staat informatief netwerken centraal. Wij agenderen relevante onderwerpen, plaatsen oproepen en bemiddelen leden. Het bestuur denkt mee en de m&c-afdeling promoot leden-initiatieven in een breed netwerk. Als een lid een eigen evenement organiseert, zetten wij dit op onze agenda.Laat u horen

Ons platform biedt de kans aan leden om te tonen hoe zij bijdragen aan de energietransitie. Als lid kunt u nieuwsberichten en andere content insturen en meeschrijven aan onze artikelen en blogs. Ook reageren wij op nieuws over warmte en publiceren we met onze leden (pers)berichten. Berichten verspreiden wij breed via onze mediakanalen en delen wij met de pers. Met elkaar realiseren we dat collectieve warmte in één adem wordt genoemd met de energietransitie.

 

De organisatie 

Stichting Warmtenetwerk is opgezet in 2008. De organisatie bestaat uit een bestuur, een secretariaat, een redactie en een marketing en communicatieafdeling. De visie van de stichting is dat collectieve warmte- en koudenetten zorgen voor efficiënte benutting van energie; ze leveren een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen en de energietransitie.


Erik Stronk

Voorzitter

Erik Stronk is algemeen directeur van Ennatuurlijk, het warmtebedrijf dat producenten en ontvangers van duurzame energie aan elkaar koppelt. Erik Stronk vervult sinds jaar en dag een drijvende en verbindende kracht in het warmtelandschap. Jannis van Zanten

Penningmeester

Naast zijn werkzaamheden als projectleider warmte bij AEB Amsterdam (Afval Energiebedrijf) vervult Jannis van Zanten de rol van Penningsmeester in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk en vertegenwoordigt hij de afvalverwerkingssector.Peter Odermatt

Bestuurslid

Naast zijn werkzaamheden als eigenaar en directeur van E-tree vertegenwoordigt Peter Odermatt de ingenieursbureaus en dienstverleners in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Anne Marie van Osch

Bestuurslid

Naast haar werkzaamheden als projectleider duurzame energie bij de Gemeente Almere vertegenwoordigt Anne Marie van Osch de Nederlandse gemeentes in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Wim Mans

Bestuurslid

Naast zijn werkzaamheden als eigenaar van adviesbureau Innoforte vertegenwoordigt Wim Mans de ingenieursbureaus en dienstverleners in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Berno Kastelijns

Bestuurslid

Naast zijn werkzaamheden als technisch en commercieel directeur bij Nijkamp Aanneming vertegenwoordigt Berno Kastelijns de aannemers in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Frank Kersloot

Bestuurslid

Naast zijn werkzaamheden als manager ontwikkeling bij Energie Totaal Projecten vertegenwoordigt Frank Kersloot de partijen welke zich inzetten voor lokale warmteproductie (kleinschalig) en warmtedistributie in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Maurice Verhulst

Bestuurslid

Naast zijn werkzaamheden als directeur en eigenaar van Weijers Waalwijk vertegenwoordigt Maurice Verhulst de fabrikanten en leveranciers in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk.Fabienne Heidemann

Content- & Communicatiemanager

Naast haar werkzaamheden als communicatiemanager bij ees Holland zet Stichting Warmtenetwerk Fabienne in om het platform te vernieuwen met o.a. een nieuwe communicatiestrategie, huisstijl, website en redactie.Jacqueline Hoogervorst

Commercieel Manager

Als ZZP’er (Sec Events & Communications) zet Stichting Warmtenetwerk Jacqueline in voor het bepalen en uitvoeren van de commerciële strategie en ledenwerving. Daarnaast organiseert zij de evenementen.Gijs de Man

Erevoorzitter

Van 2008 tot 2018 heeft Gijs de Man met veel bezieling en succes de rol van Voorzitter vervuld in het bestuur van Stichting Warmtenetwerk. Nu is hij betrokken als gewaardeerd erevoorzitter.Klaas de Jong

Erelid

Klaas de Jong is de initiator van Stichting Warmtenetwerk en heeft hij tot 2018 o.a. de redactie met verve op zich genomen. Nu is hij betrokken als gewaardeerd erelid.

 

Samenwerkingen

Ons platform werkt breed samen en maximaliseert initiatieven om de energietransitie te versnellen. Hierbij zijn de leden onze partners. Ook werken we samen met:


Warmtenetwerk Vlaanderen

Warmtenetwerk Vlaanderen (WNVL), het technologieplatform voor warmtenetten van ODE, werd in 2012 opgericht met steun van de Nederlandse Stichting Warmtenetwerk en heeft 70 leden in Vlaanderen. Onze doelstelling is het stimuleren van een gedragen ontwikkeling van duurzame warmte- en koudenetten. Ga naar de website voor meer informatie.Jong Warmtenetwerk

Jong Warmtenetwerk is een initiatief van Stichting Warmtenetwerk en richt zich op Young Professionals die zich bezighouden met het versnellen van de energietransitie. Jong Warmtenetwerk stelt kennisdeling en kennisverrijking gecombineerd met laagdrempelig netwerken centraal. Meld u kosteloos aan via het inschrijfformulier en ontvang de uitnodiging voor de volgende bijeenkomst.