Het gezicht van de warmtesector

Stichting Warmtenetwerk is het platform voor de warmtesector waar spelers informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie. Wij geven de warmtewereld een gezicht. Leden initiëren bij onze events, werkgroepen of excursies en leren elkaar persoonlijk kennen. Leden inspireren elkaar door op ons platform te delen hoe zij bijdragen aan de energietransitie met bijvoorbeeld nieuwsberichten en blogs. Doordat we berichten en evenementen breed verspreiden hebben wij een stem binnen en buiten de warmtesector. Kortom: de energietransitie begint met een warme kennismaking, bij ons.


Gemeenten en corporaties

Er is een groot aanbod van informatie over warmtenetten, maar dit is niet altijd makkelijk te vinden. Daarom heeft Stichting Warmtenetwerk een wegwijzer over warmtenetten ontwikkeld, speciaal voor gemeenten en woningcorporaties.


Draag bij aan de energietransitie

Warmtenetwerk is hét platform waar spelers uit de warmtesector informatief met elkaar netwerken en zich inzetten voor de energietransitie.