Duurzame collectieve warmtenetten

Handvatten

Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Lees meer

Partners

Lees meer

Ruggespraak

Lees meer
Foto: Hans-Peter van Velthoven in opdracht van Vattenfall

Wegwijzer gemeenten en woningcorporaties

Duurzame warmtenetten zijn er voor de lange termijn. Ze gaan decennia mee en je kan er duurzame bronnen van het heden én van de toekomst op aansluiten. Lange termijn betekent ook toekomstbestendig samenwerken. Dit is een zoektocht voor gemeenten en woningcorporaties. Met wie werk je samen en hoe doe je dat? Hoe kan je samen kansen oogsten en drempels overwinnen? En hoe houd je hierbij het publieke belang als kompas? Op ons platform helpen wij gemeenten en woningcorporaties verder met deze zoektocht. Wij zitten in het centrum van deze vraagstukken doordat wij leden hebben uit de hele warmteketen. Op deze pagina vindt u handvatten, praktijkvoorbeelden, deskundige partners, en ruggespraak bij onze community.

Lees hier wat Stichting Warmtenetwerk doet

Uitgelicht Artikel
 • Vernieuwde Leidraad ECW openbaar

  Vanaf 24 september is de vernieuwde Leidraad van het Expertisecentrum Warmte (ECW) openbaar voor gemeenten én andere geïnteresseerden. De Leidraad bestaat uit de Startanalyse en de Handreiking voor lokale analyse, welke een solide basis bieden voor de transitievisie warmte.    In een eerder bericht is al vermeld al wat de belangrijkste wijzigingen in de vernieuwde…

  Lees meer

Handvatten

Ter ondersteuning van uw warmtevisie

Er is steeds meer behulpzame informatie over warmtenetten te vinden. Wij geven graag een overzicht van deze informatiebronnen en waarvoor het gebruikt kan worden. Dit geeft u handvatten om de energietransitie op te pakken.

Introductie en informatie over warmtenetten, van A tot Z.

Warmtenetten voor beginners
Hier vindt u kort uitgelegd wat duurzame warmtenetten zijn, voor een snelle introductie. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Warmtenetten ontrafeld  
Hier vindt u toegankelijke praktische informatie over warmtenetten, opslag, infra en aansluiting. Bron: TKI Urban Energy

Warmtenet Trendrapport  2021 (in november beschikbaar)
In november dit jaar publiceert Stichting Warmtenetwerk het Warmtenet Trendrapport 2021. Bron:Stichting Warmtenetwerk

Verduurzaming warmtevoorziening
Hier vindt u een bundeling aan informatie over duurzame warmtevoorziening naar sector om uw initiatief gericht te ondersteunen. Bron: RVO

Alles over aardwarmte
Deze website voorziet in de behoefte van een centrale plek met objectieve en gevalideerde informatie over aardwarmte voor publiek, overheid en bedrijven en andere geïnteresseerden. Bron: Alles over Aardwarmte

Kennisdossier warmtenetten 
Hier vindt u brede informatie over warmtenetten over thema’s als participatie, financiering en wetgeving. Bron: Topsector Energie

Leidraad transitievisie warmte
Hier vindt u een leidraad met ondersteunende informatie voor het schrijven en uitvoeren van de transitievisie Warmte. Met factsheets, infographics, hulpdocs, handleiding en template businesscases warmtenetten en tips. Bron: ECW

Rol van gemeenten bij het aanleggen van warmtenetten
Hier vindt u een brochure die lokale bestuurders en hun adviseurs die geen specialist zijn helpt bij het beantwoorden van vragen als: Welke spelregels moeten wij hanteren? Bron: warmopweg.nl

20 Good practices in de warmtetransitie
Hier vindt u een selectie van 20 warmteprojecten die als inspiratie kunnen dienen voor wat er mogelijk is. Bron: Energie Nederland

Warmtenetten: van pionieren naar sturen
Hier vindt u praktijkvoorbeelden met do’s en dont’s in een overzicht. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Beleids(studies) warmte en koude

Wilt u weten welke beleidsafspraken er gemaakt zijn over duurzame warmte? En welke maatregelen gelden? Op deze pagina leest u meer over het warmtebeleid van de Rijksoverheid.

Op de website van het PBL vindt u beleidsstudies over warmte(netten), zoals de publicatie Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland.

Data warmte- en koudebronnen

Warmtemonitor

Hier vindt u welk deel van het finale energieverbruik wordt benut voor warmte voor heel Nederland en ook per sector. In het tweede deel vindt u een beschrijving van verschillende soorten warmtenetten. Bron: CBS

Warmteatlas Nederland
Hier vindt u een digitale kaart van Nederland waarop het warmteaanbod en de -vraag in ons land staan aangegeven.

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie
Het Nationaal Programma RES ondersteunt de regio’s bij het maken van de RES en hier vindt u data op regioniveau. 

Warmtenet Trendrapport  2021 (in november beschikbaar)
In november dit jaar publiceert Stichting Warmtenetwerk het Warmtenet Trendrapport 2021. 

Netwerk Aquathermie
Hier vindt u de bibliotheek van Netwerk Aquathermie met diverse informatie over duurzaam verwarmen en koelen met water. 

Aardwarmte in warmtenetten
Hier vindt u een brochure die specifiek kijkt naar de combinatie aardwarmte en warmtenetten. Dit biedt een startpunt in uw onderzoek naar wat aardwarmte voor uw gemeente zou kunnen betekenen.

Hoewerktaardwarmte.nl
Hoewerktaardwarmte.nl is bedoeld om juiste en objectieve voorlichting te geven over aardwarmte. Hiernaast is er een begrippenlijst voor nadere uitleg over veelgebruikte termen.

Wet- en regelgeving warmte

Bij de keuze voor bepaalde technologieën kunt u te maken krijgen met specifieke wetgeving. Ook andere wetten en regels hebben een relatie tot warmte. U vindt meer informatie bij het RVO en Aedes. Onze artikelen die hierover gaan vindt u hier.

Subsidie warmtenetten

Gemeenten: bij de proeftuinen voor aardgasvrije wijken kan subsidie aangevraagd worden voor warmtenetten door gemeenten. Via deze website kunt u zien of er aanvraagrondes lopen. Er wordt tevens gewerkt aan een totaaloverzicht voor gemeenten. 

Corporaties: indien u verhuurder bent kunt u subsidie aanvragen voor het aardgasvrij maken van bestaande huurwoningen via Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH)

Financiering warmtevoorziening algemeen:
Gebouwde omgeving
Industriële omgeving
Agrarische omgeving

Koudenetten en andere koudetechnieken

Koelen met koudenetten
Hier vindt u een korte samenvatting over de mogelijkheden van koudenetten. Bron: Stichting Warmtenetwerk

Factsheet koudenetten 
In de factsheet wordt aangegeven hoe duurzaam de techniek is, hoe het gebruikt wordt, de stand van de techniek, de rol van gebruikers en waar het geschikt is. Klik hier voor overige koudetechnieken. Bron: TKI Urban Energy. 


Waar wilt u meer over weten?

Vind op warmtenetwerk.nl de artikelen die hierover informatie geven
 • Casus Heindijk

  De Rotterdamse wijk Heindijk komt in aanmerking voor aansluiting op een bestaand warmtenet....

  Lees meer
 • Casus Purmerend Overwhere-Zuid

  In de Purmerendse wijk Overwhere-Zuid gebeurt nu al wat in heel veel Nederlandse...

  Lees meer
 • Casus Didam

  In de Bloemenbuurt in Didam werkt woningcorporatie Plavei aan de verbetering van huurwoningen...

  Lees meer
 • Casus Schothorst-Zuid

  De Amersfoortse wijk Schothorst-Zuid met 2200 woningen heeft een subsidie aangevraagd uit het...

  Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Do’s & dont’s in een overzicht

Vaak is de beste leidraad een voorbeeld uit de praktijk. Hoe hebben andere gemeenten en corporaties de warmteopgave aangepakt? We laten pioneers en ervaringsdeskundigen aan het woord waarbij er concrete do’s, dont’s, adviezen en handvatten worden aangereikt. Dit vatten wij samen in een vast format. Deze serie “Warmtenetten: van pionieren naar sturen” is speciaal opgesteld om gemeenten en corporaties te inspireren en op weg te helpen. 

Expertise & partners

Ons netwerk helpt u verder

Bij het afwegen of uitrollen van een warmtenet is er kennis en ervaring nodig. Vaak wordt deze gezocht bij experts of mogelijke samenwerkingspartners. In ons ledenoverzicht kunt u zoeken naar een partij die u verder kan helpen.

Ruggespraak

#durftevragen

Het is ontmoedigend om met vragen of problemen te blijven zitten. Iemand waarmee u ruggespraak kunt houden is niet altijd binnen handbereik. Daarom faciliteren wij waar we kunnen.

Zit u met een korte vraag? Stuur deze dan in via het formulier of per mail.

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

BerichtWilt u tips, ervaringen of adviezen uit onze community ontvangen? Dat kan! Dien uw vraag of verzoek in via het formulier. De antwoorden koppelen wij aan u terug. Dit kan ook anoniem.

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

BerichtStel uw vraag tijdens ons online vragenuurtje. Deze plannen wij in aan de hand van uw inschrijving. Inschrijven kan via het formulier. Geef gerust uw voorkeuren aan in de opmerkingen. Bij het vragenuur kunnen meerdere deelnemers aanwezig zijn.

Naam

Telefoonnummer

E-mailadres

BerichtMeld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief