Webinar integrale energiesysteemverkenning 2030-2050

Datum:
8 september 2022

Tijdstip:
15.00 tot 16.30 uur

Locatie:
online webinar

In april 2021 hebben de gezamenlijke netbedrijven het rapport Het Energiesysteem van de Toekomst 2030 – 2050 (II3050) afgerond. Deze integrale verkenning geeft inzicht in de mogelijke routes die Nederland kan kiezen voor een Klimaatneutraal land in 2050 en welke uitdagingen voor het energiesysteem dit met zich meebrengt.

 

De ontwikkelingen gaan snel en ambities zijn aangescherpt. Er ligt bijvoorbeeld een Europees FitFor55 pakket en een Nederlands Coalitie akkoord. Daarom werken de gezamenlijke netbedrijven dit jaar aan een herijking en verdere verdieping van deze verkenning. In het afgelopen halfjaar hebben ze gewerkt aan een uitwerking van de 2050 scenario’s voor de tweede editie van II3050.  Vernieuwend voor deze editie is de input van de industrie om tot verduurzamingsroutes naar 2050 te komen, en de beschouwing van kernenergie. Oók zal deze editie de ontwikkelrichtingen voor tussenliggende jaren (2030, 2035 en 2040) in beschouwing nemen.

Netbeheer Nederland organiseert een webinar waarin toelichting gegeven wordt op het proces en resultaten van deze eerste fase. Daarnaast wordt een vooruitblik op het vervolg gegeven met met een scenariorapport in december 2022 en een eindrapport in oktober 2023. Deze webinar is bedoeld voor alle geïnteresseerden die geïnformeerd willen worden over de verkenning en de 2050 scenario inzichten. Aanmelden kan via de website van Netbeheer Nederland.

Bekijk ook andere evementen