Webinar Warmtekostenverdeler en NEN 7440

Datum:
31 augustus 2023

Tijdstip:
10.00 uur - 11.30 uur

Locatie:
Online

Prijs voor deelnemers:
Gratis

Het NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) nodigt u graag uit voor een informatief webinar over de warmtekostenverdeling in Nederland. Het webinar vindt plaats op 31 augustus om 10.00 uur. Meld u hieronder aan voor dit interessante webinar! 

 

Achtergrondinformatie
In Nederland worden zo’n 475.000 huizen en appartementen verwarmd door blokverwarming. Bij blokverwarming worden appartementen in een complex of gebouw voorzien van warmte door een gezamenlijke bron. In de warmtewet is vastgelegd dat elke gebruiker in principe een individuele warmtemeter moet hebben. Een warmtemeter registreert het warmteverbruik van een appartement. In sommige appartement- of flatgebouwen is het niet mogelijk om een warmtemeter te plaatsen. In dat geval worden warmtekostenverdelers gebruikt. Een warmtekostenverdeler, ook wel radiatormeter genoemd, is een klein elektronisch apparaatje dat “verbruikstikken” registreert voor de hoeveelheid warmte die een radiator bij benadering afgeeft. Daartoe wordt op iedere radiator een warmtekostenverdeler geïnstalleerd. Het verbruikte aantal eenheden vormt de basis voor de jaarlijkse afrekening van de geleverde warmte. 

 

Warmtekostenverdeling en kwaliteitsborging
Wanneer zich problemen voordoen, meestal naar aanleiding van een te hoog ervaren afrekening, kan de warmtekostenverdeling worden gecontroleerd. Er zal een onderzoek gestart worden waarin medewerking gevraagd wordt aan de bewoners, het dienstverlenende bedrijf dat de warmtekostenverdeling verzorgt en de eigenaar van het complex. Dit onderzoek bestaat uit de controle van de warmtekostenverdelers per woning/complex, de controle van de warmteverdeling en de controle van de administratie & facturering.  Voor een efficiënte en volledige meting zijn er controlekaders ontwikkeld. Aan de hand van dit kader wordt het onderzoek gestart en doorlopen.

De kwaliteitsborging van de warmtekostenverdelers en de systematiek zijn vastgelegd in NEN-normen. De NEN-EN 834 beschrijft de kwaliteit van de warmtekostenverdelers en de NEN 7440 beschrijft de wijze van de warmtekostenverdeling.

De toepassing van deze normen is niet wettelijk voorgeschreven. Aanbieders van warmtekostenverdeling verenigd in brancheorganisatie werken allemaal volgens deze kwaliteitsnormen.

 

Aanmelden
Tijdens het Webinar wordt er toelichting gegeven op Norm, de wettelijke basis en het controlekader. Aanmelden voor dit gratis webinar kan via deze link.

Bent u wel geïnteresseerd in het webinar, maar kunt u deze toch niet bijwonen? Meld u zich dan toch aan en maak gebruik van de keuze achteraf de bijbehorende documentatie te ontvangen. 

Bekijk ook andere evenementen