Atriensis projecten


Atriensis projecten
“Atriensis projecten is een vooraanstaand adviesbureau dat woningcorporaties en hun ketenpartners ondersteunt bij verduurzaming van het vastgoed. De missie is om bij te dragen aan goede, duurzame en betaalbare sociale huurwoningen. Atriensis projecten vertaalt die missie naar de rol van dé adviseur voor concretisering van de verduurzamingsopgave.”

Visie op de energietransitie

"Atriensis projecten ambieert de rol van regisseur bij de transitie naar aardgasvrij wonen. De komende jaren veelal wijken die overschakelen van aardgas naar een duurzaam warmtenet. Als verbindende schakel tussen alle relevante belanghouders zoals onder meer gemeente, wijkraad, netbeheerder, alle vastgoedeigenaren, huurders en warmtebedrijf indien bekend. In onze advieswerkzaamheden spelen kernwaarden als transparantie, participatie van alle betrokkenen, deskundigheid en doelgerichtheid een cruciale rol. Atriensis projecten heeft hiervoor alle expertise en vaardigheden in huis vanuit de ervaringen van een decennium lang opereren in de realisatie van warmtenetten in woonwijken. "

De energietransitie in praktijk

Atriensis projecten is nauw betrokken bij verschillende trajecten in de warmtetransitie, waarbij warmtenetten vaak de beoogde oplossing zijn. Het voeren van het goede gesprek met alle stakeholders staat hierbij centraal, om tot een haalbare en betaalbare oplossing te komen. Atriensis projecten brengt als regisseur naar aardgasvrij wonen verschillende diensten in. Deze diensten bestaan uit projectmanagement, participatie en communicatie en inhoudelijke ondersteuning (bijvoorbeeld op het gebied van businesscases en techniek).

 

 Categorie

Bouw, Realisatie
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Overig


Kernactiviteiten

Adviesbureau
Sociale huursector
Verduurzaming
Energietransitie
Vastgoed
Ketensamenwerking
Beleid


Website

www.atriensis.nl