Branchevereniging Bodemenergie


Branchevereniging Bodemenergie
“Branchevereniging Bodemenergie is de brancheorganisatie voor alle bedrijven en organisaties die aan open en gesloten bodemenergiesystemen werken in Nederland. Dit zijn systemen die warmte en koude bufferen in de ondergrond. Op die manier wordt het gebruik van fossiele energie verminderd of vermeden.”

Visie op de energietransitie

We verbinden, ontsluiten en stimuleren de deskundigheid van Nederlandse professionals bij bedrijven en organisaties die actief zijn in de sector bodemenergie. We maken ons samen sterk voor een verantwoorde groei en kwalitatief goede toepassing van bodemenergiesystemen voor zowel collectieve als individuele energiesystemen. Wij zijn hét aanspreekpunt voor de landelijke en lokale politiek, het onderwijsveld en andere branches in de keten. We kunnen dit niet alleen; Actief bundelen wij onze krachten met andere brancheorganisaties en belangengroepen.

De energietransitie in praktijk

Het doel van onze branchevereniging en onze leden is om milieuvriendelijke, energiebesparende en duurzame toepassingen van bodemenergie te ontwikkelen, te bevorderen en te optimaliseren. Daarbij stellen wij alles wat daarmee verband houdt ten dienste van onze leden en het versterken van de positie van onze leden door: Deskundigheids- en kwaliteitsbevordering binnen de sector, opleiding en nascholing, voorlichting en PR naar de markt, belangenbehartiging en lobbyactiviteiten richting landelijke en provinciale overheid en politiek, het bieden van een podium om kennis te delen en te verspreiden, samenwerken en netwerken, standaardisatie van componenten, ontwerpcriteria, voorwaarden, garanties en onderhoudsvormen.Categorie

Brancheorganisatie
Overig


Kernactiviteiten

Belangenbehartiging voor alle organisaties die werken aan duurzame energie uit eigen bodem


Website

www.bodemenergie.nl