Croon Huith advocaten


Croon Huith advocaten
Croon Huith is een toonaangevend boutique advocatenkantoor, gespecialiseerd in het aanbestedingsrecht, bouwrecht, vastgoed en Europees recht. Wij richten ons uitsluitend op (semi-) overheden en professionele opdrachtgevers in de bouw. Wij hebben oog voor de politieke en bestuurlijke context waarin de grote maatschappelijke opgaven van onze cliënten moeten worden opgepakt.

Visie op de energietransitie

"De opgave van de energietransitie is groot en niet zonder risico’s. De business case is nog vaak onrendabel en energievoorzieningen moeten betaalbaar zijn. Van de overheid wordt regie en geld verwacht. Tegelijkertijd is samenwerking met de markt belangrijk, omdat hun kennis, ervaring en capaciteit onontbeerlijk is. De energietransitie vraagt dan ook om een andere marktordening en een andere wijze van samenwerken. Toekomstige wetgeving beweegt ook in die richting. Wij begrijpen de wisselwerking tussen markt en overheid en weten hoe publieke belangen in een gereguleerde marktcontext te waarborgen. Met onze unieke expertise en schat aan ervaring, helpen wij publiek-private samenwerking vorm te geven en projectrisico’s beheersbaar te maken."

De energietransitie in praktijk

Croon Huith adviseert haar cliënten bij de opgaven van de energietransitie met een multidisciplinair team specialisten op het terrein van het bouwrecht, vastgoed, aanbestedingsrecht, staatssteun en marktordening. Cliënten benaderen ons voor strategisch advies over de vormgeving van samenwerkingsverbanden, inkoop, financiering en regulering. Wij begeleiden aanbestedings- en inkooptrajeceten en stellen overeenkomsten op. Zo nodig, procederen wij over contractuele aspecten bij gerechtelijke en arbitrale instituten.

Georg Huith, partner bij Croon Huith: “Bij ons staat de inhoud voorop, maar altijd met een praktische insteek. Zo helpen wij onze cliënten te komen tot robuuste afspraken, met aandacht voor rechtmatigheid én doelmatigheid.”Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Integrale juridische advisering over publiek-publieke en publiek-private samenwerkingsvormen
Trusted advisor in het publieke domein
Geschilbeslechting


Website

https://www.croonhuith.nl/