De WarmteTransitieMakers


De WarmteTransitieMakers
Samen met gemeenten, woningcorporaties, bewoners, netbeheerders en warmtebedrijven werken we als WarmteTransitieMakers aan de meest eenvoudige en transparante aanpak om aardgasvrij te worden, voor elke buurt en ieder gebouw. De gemeenten hebben de regie, maar stakeholders én inwoners moeten zelf een passende keuze maken voor een oplossing die duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar is. Het bewonersperspectief staat hierin centraal voor ons. Of je nou een kleine of grote portemonnee hebt, een doe-het-zelf’er bent of twee linker handen hebt, ontzorgd wil worden of graag zelf dingen uitzoekt: iedereen moet mee kunnen in de overstap naar het aardgasvrij verwarmen van woningen en gebouwen. Een flinke uitdaging. Wij begeleiden en stroomlijnen dit proces en werken vanuit de verschillende perspectieven en belangen naar één aanpak voor een duurzame warmteoplossing die echt past. Met navolgbare keuzes voor techniek, organisatie en betaalbaarheid zorgen wij voor gedragen besluiten.

De energietransitie in praktijk

De merken Greenvis en de WarmteTransitieMakers zijn onderdeel van de WarmteTransitieMakers-groep. Beide merken zijn complementair en versterken elkaar. De WarmteTransitieMakers begeleidt processen om te komen tot aardgasvrije gebieden, wijken en gebouwen. Greenvis is specialist in het ontwerpen en ontwikkelen van collectieve warmtesystemen. Samen werken we aan duurzame warmte voor iedereen!Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Transitievisie Warmte
Wijkuitvoeringsplannen
Regionale Structuur Warmte
Procesmanagement
Begeleiding uitvoeringsprogramma’s
Gebouwstrategie
Financieringsconstructies
Communicatiestrategie
Bewonersbegeleiding
Subsidieaanvragen


Website

www.warmtetransitiemakers.nl