De WarmteTransitieMakers


De WarmteTransitieMakers
De WarmteTransitieMakers richt zich op gemeenten, netbeheerders, ontwikkelaars en bedrijfscollectieven en helpt buurtinitiatieven en corporaties door aardgasvrije projecten te versnellen. Experts verbinden we met lokale koplopers die hun ervaring inzetten en delen om oplossingsonafhankelijk te helpen kiezen voor een individuele of (klein)collectieve warmtevoorziening. Onze actiegerichte adviseurs zorgen voor plannen die aansluiting vinden bij inwoners en ondernemers. Zo maken we duurzame warmte beschikbaar voor iedereen.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Transitievisie Warmte
Wijkuitvoeringsplannen
Regionale Structuur Warmte
Procesmanagement
Begeleiding uitvoeringsprogramma’s
Gebouwstrategie
Financieringsconstructies
Communicatiestrategie
Bewonersbegeleiding
Subsidieaanvragen


Website

www.warmtetransitiemakers.nl