Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V.


Duurzame Ring Heerhugowaard Exploitatie B.V.
DRH maakt gebruikt van lokale opwekking en restenergie en heeft de ambitie om een proactieve bijdrage te leveren aan de energietransitie in Heerhugowaard.

Visie op de energietransitie

DRH maakt gebruikt van lokale opwekking en restenergie en heeft de ambitie om een proactieve bijdrage te leveren aan de energietransitie in Heerhugowaard.

De energietransitie in praktijk

Realiseren van een warmte/koude circuit. Hierdoor kan een overschot aan warmte of koude van de één geleverd worden aan een ander. Voordelen zijn dat men dit niet zelf op hoeft te wekken (lagere investeringskosten), een minder stijgende prijs dan de markt, de CO₂ uitstoot vermindert (beter energielabel) en een vergoeding voor de warmte en/of koude die men over heeft.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer


Kernactiviteiten

Realisatie en exploitatie warmtenetten


Website

www.drhexploitatie.nl