EBN


EBN
EBN is een bedrijf werkzaam in de energiesector, waarvan de aandelen voor 100% in handen zijn van de Nederlandse staat. Al 60 jaar zet EBN kennis, kunde en slagkracht in om een actieve en significante bijdrage te leveren aan ons toekomstige duurzame energiesysteem. We geven verbindende kracht aan de energietransitie en zetten maatschappelijke ambities om in realiteit. Energising the transition.

Visie op de energietransitie

EBN gelooft dat duurzame energie en ook duurzame warmte voor iedereen in Nederland toegankelijk moet zijn, dat wil zeggen beschikbaar en betaalbaar. Nu en in de toekomst. Wij geloven dat de waarde van de Nederlandse ondergrond essentieel is voor de toekomt van de duurzame energievoorziening boven de grond. Het is in onze ogen een zaak van velen in plaats van één, waarbij er sprake moet zijn van regie vanuit het publieke belang.

De energietransitie in praktijk

Als staatsdeelneming voert EBN gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. EBN vervult een sleutelrol bij het verbinden van private en publieke partijen in de energiesector en heeft de ambitie om daarmee de energietransitie te versnellen. Met onze kennis van de Nederlandse ondergrond verkennen we hoe we zo doordacht en duurzaam mogelijk gebruik kunnen maken van nieuwe duurzame energiebronnen zoals aardwarmte.Categorie

Overig
Overig


Kernactiviteiten

Energietransitie
verbindende kracht
kennis ondergrond
duurzame energievoorziening


Website

www.ebn.nl