Enpuls


Enpuls
Enpuls is opgericht door het netwerkbedrijf Enexis voor de uitvoering van op de toekomst gerichte activiteiten. Er zijn een viertal thema’s benoemd: duurzame gebiedsontwikkeling, duurzame mobiliteit, energiebesparing en flexibele energiesystemen. Ontwikkeling van warmtenetten en benutting van restwarmte passen in het thema duurzame gebiedsontwikkeling. Enpuls is een onafhankelijke speler en maakt de belangen van stakeholders in het gebied bespreekbaar om zo te komen tot vernieuwende infrastructuren die economisch verantwoord én duurzaam zijn.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Ontwikkeling


Website

www.enpuls.nl