Firan


Firan
Als de specialist in infra voor nieuwe energie van Alliander maakt Firan de duurzame energie van de toekomst toegankelijk voor iedereen. We zijn specialisten in de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van infrastructuren voor warmte, koude, waterstof, duurzame gassen en zonne- en windenergie die klaar zijn voor de wereld van morgen.

Visie op de energietransitie

Samen met gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, energieproducenten en andere partners werkt Firan aan slimme energie-oplossingen voor gebouwen, gebieden en gemeenten.

De energietransitie in praktijk

De publieke warmtenetten van Firan ondersteunen de lokale en regionale warmtetransitie. Onze modulaire warmtesystemen leveren de bouwstenen om wijken stapsgewijs CO2-neutraal te maken. We werken ook aan vernieuwende oplossingen voor netcongestie, zoals energy hubs met lokale verbindingen tussen de productie, de opslag en het verbruik van energie. Met waterstofnetwerken ontsluiten we het potentieel van waterstof voor de verduurzaming van ondernemingen, bedrijventerreinen en industriegebieden. Zo maken we duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen mogelijk die de energietransitie daadwerkelijk verder brengen.

 

Collectieve warmte-oplossingen zoals warmtenetten zijn een belangrijke pijler van de transitie naar een klimaatneutrale en aardgasvrije gebouwde omgeving. De warmte-infrastructuren van Firan staan open voor verschillende bronnen, leveranciers en gebruikers. Onze warmtenetten maken daardoor optimaal gebruik van lokale bronnen, zoals aquathermie, restwarmte van datacenters en geothermie. De aanpak is altijd voorbereid op nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van een warmtebron en de veranderende wet- en regelgeving.

 

Firan werkt met publieke en private partners in heel Nederland aan plannen en projecten om lokale energievraagstukken op te lossen. We participeren in warmtenetwerkbedrijven in onder meer Zaanstad, Harderwijk en Didam. Daarnaast zijn we betrokken bij warmteprojecten in onder andere Lingewaard, Apeldoorn, Zutphen, Haarlem en Amsterdam.

 

Firan is aan de slag met alle technische, juridische, organisatorische en financiële aspecten van de infra voor nieuwe energie. We maken daarvoor gebruik van vernieuwende tools zoals de Energy Hub Configurator. We delen onze expertise en ervaring via innovatieprojecten en samenwerkingsverbanden (zoals Stichting Warmtenetwerk en Kiemt). Daarnaast ontwikkelen we stappenplannen, checklists en andere publicaties met praktische handreikingen voor gemeenten en andere hoofdrolspelers in de energietransitie.

 

De duurzame energie van de toekomst? Wij zijn er klaar voor!

 

 Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Ontwikkelen financieren realiseren en exploiteren van vernieuwende infrastructuren voor duurzame energie


Website

www.firan.nl