Firan


Firan
Samen met partners maakt Firan de duurzame energie van de toekomst toegankelijk voor iedereen. Firan ontwikkelt, realiseert en exploiteert energie-infrastructuren die klaar zijn voor de toekomst. Met onze netten voor warmte, koude, stoom, duurzame gassen, zonnestroom, windenergie en CO2 lossen we lokale energievraagstukken op.

Visie op de energietransitie

Firan werkt met gemeenten, woningcorporaties, vastgoedontwikkelaars, energiecoöperaties, energieproducenten en andere partners aan slimme energie-infrastructuren voor de duurzame wereld van vandaag en morgen. Onze producten, diensten en projecten leveren een bijdrage aan de lokale, landelijke en internationale klimaatdoelstellingen. Met vernieuwende oplossingen voor lokale energievraagstukken brengen we de energietransitie verder.

De energietransitie in praktijk

Firan werkt aan vernieuwende energie-infrastructuren voor gebouwen, gebieden en gemeenten. Als dochteronderneming van Alliander zijn we samen met collega’s en partners aan de slag om de Nederlandse energietransitie te versnellen. Met onze open warmtenetten en slimme energie-concepten maken we werk van duurzame, betrouwbare en betaalbare energie voor de wereld van morgen.

 

De open infrastructuur en het onafhankelijke beheer van onze warmtenetten maken het mogelijk om het potentieel te benutten van bijvoorbeeld biomassa, collectieve warmte- en koudeopslag, aquathermie, aardwarmte en restwarmte uit datacenters. We leveren een bijdrage aan publieke warmtenetten in onder meer Gelderland, Overijssel en Noord-Holland, en zijn betrokken bij diverse proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken. Het warmtenet in de gemeente Hengelo, dat slim gebruik maakt van lokale industriële restwarmte, is uitgeroepen tot het meest innovatieve warmtenet van Nederland.

 

Met vernieuwende infrastructuren zoals cable pooling en energy hubs levert Firan oplossingen om het elektriciteitsnet efficiënt te benutten en de productie van duurzame energie verder te vergroten. De vernieuwende infra van Firan levert een wezenlijke bijdrage aan CO2-reductie. In totaal hebben huishoudens en bedrijven in 2020 11.500 ton CO2-uitstoot voorkomen door gebruik te maken van de aardgasvrije warmte en duurzame koude die via onze netten worden geleverd.

 

We delen onze ervaring en expertise via onder meer Stichting Warmtenetwerk en WarmingUP. Zo vinden we steeds meer oplossingen voor actuele uitdagingen in de warmtetransitie, zoals de veranderende wet- en regelgeving, de succesvolle samenwerking in lokale warmteketens en de businesscase voor aardgasvrije wijken.

 Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Ontwikkelen Financieren Realiseren en exploiteren van vernieuwende infrastructuren voor duurzame energie


Website

www.firan.nl