Firan


Firan
Wij ontwikkelen, financieren, realiseren, en beheren open en onafhankelijke energienetten voor het transport en de uitwisseling van energie zoals warmte, koude, stoom, duurzame gassen en CO2. Samen mét en vóór lokale partijen zoals gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars maken we echt werk van de energietransitie.

Visie op de energietransitie

Firan draagt bij aan aardgasvrije en toekomstbestendige energievoorzieningen voor iedereen. Wij geloven sterk in samen doen en samen maken. Lokale kennis en expertise vormen altijd het startpunt voor de open en onafhankelijke energienetten die wij ontwikkelen, realiseren, financieren en exploiteren. Op deze infrastructuren worden zoveel mogelijk bronnen en gebruikers aangesloten, waardoor uitwisseling en zelfs handel mogelijk wordt. Omdat iedereen onder gelijke condities toegang heeft, bevorderen we de ontwikkeling van nieuwe lokale warmtebronnen, de duurzaamheid van het net én de keuzevrijheid. Hiermee garanderen we een betaalbare en betrouwbare energievoorziening en maken we lokale duurzame energie voor iedereen toegankelijk.

De energietransitie in praktijk

We investeren mee, leggen de netwerken aan en zorgen voor het beheer. Dit doen wij in samenwerking met lokale partijen zoals gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars, waterzuiveringen, tuinders en de industrie. Samen ontwikkelen we op vooruitstrevende wijze betaalbare en betrouwbare oplossingen voor de lange termijn. Door gebruik te maken van onze kennis en ervaring, met innovatieve technieken, de juiste juridische randvoorwaarden en nieuwe financieringsvormen zoals DENG (Duurzame Energienetwerken Gelderland) en DEN-NH (Duurzame Energienetwerken Noord-Holland).

 Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Ontwikkelen
Financieren
Realisatie en exploitatie van open infra voor nieuwe energie zoals o.a. warmte - koude co2 en waterstof (Firan treedt niet op als producent echter alleen als exploitant)


Website

www.firan.nl