Four Energy


Four Energy
Four Energy is een duurzame energieleverancier, gespecialiseerd in warmtenetten en warmtepompen. Door het gebruik van lokale aardwarmte en restwarmte, kunnen huizen duurzaam en aardgasvrij verwarmd worden. Het energiebedrijf van vandaag voor een toekomst na morgen.

Visie op de energietransitie

Het gebruik van fossiele energiebronnen voor het verwarmen van de gebouwde omgeving kunnen we ons in de nabije toekomst niet meer voorstellen. Het gebruik maken van duurzame warmte wordt de norm, zodat Nederland aardgasvrij en duurzaam kan verwarmen.

De energietransitie in praktijk

Warmtenetten dragen bij aan de energietransitie door het gebruik van aardgas terug te dringen. Four Energy werkt met lokale producenten die aardwarmte en restwarmte uit de omgeving leveren. Zo nemen huishoudens duurzame warmte af en wordt Nederland steeds meer aardgasvrij.

Met deze missie richt Four Energy zich op exploiteren en beheren van warmtenetten voor woningcorporaties, woningbouw, vastgoedontwikkelaars en bedrijventerreinen.Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Financiering


Kernactiviteiten

Duurzame energieleverancier
Gespecialiseerd in warmtenetten
Financiering
Realisatie
Exploitatie en beheer


Website

www.fourenergy.nl