Gemeente Diemen


Gemeente Diemen
Gemeente Diemen bouwt aan een duurzame samenleving en een gezonde leefomgeving.

Visie op de energietransitie

Ons duurzaamheidsprogramma heeft zes pijlers. Energie en Klimaat, Afval en Circulaire Economie, Natuur en Biodiversiteit, Klimaatadaptatie, Luchtkwaliteit en Geluid en Schone Mobiliteit. We gaan aan de slag om dingen die we doen duurzaam te doen. Zo pakken we de problemen aan en maken ons dorp toekomstbestendig voor de generaties na ons. In 2030 willen we al forse stappen hebben gezet. In 2050 wonen, werken en reizen we fossielvrij. Is afval grondstof. Ademen we schone lucht en is natuur en groen van de buurten verbonden en rijk aan biodiversiteit. We gaan als gemeente voorop en helpen en ondersteunen waar dat mogelijk is. We nodigen iedereen in Diemen uit een steentje bij te dragen.

De energietransitie in praktijk

Veel mensen in Diemen zijn al actief aan de slag met duurzame initiatieven. De uitnodiging is aan iedereen om nu mee te doen en niet langer uit te stellen. Zo bundelen we onze krachten. Want alleen kom je ver, samen bereik je meer. Samen zoeken we naar kansen om dingen duurzaam te doen. Als we als gemeentelijke organisatie kunnen ondersteunen en faciliteren gaan we dat doen. Daarom gaan we als gemeentelijke organisatie in gesprek met inwoners, scholen, verenigingen, winkelcentra, bewonersinitiatieven en innovatieve start-ups. We maken gebruik van het prachtige platform Daarom Duurzaam Diemen waar initiatieven samen komen en een zetje kunnen krijgen.Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Energie en Klimaat
Afval en Circulaire Economie
Natuur en Biodiversiteit
Klimaatadaptatie
Luchtkwaliteit en Geluid en Schone Mobiliteit


Website

www.diemen.nl/gasvrij