Gemeente Utrecht


Gemeente Utrecht
De Gemeente Utrecht streeft naar een duurzame gezonde verstedelijking en heeft dit ook als belangrijke pijler in het collegeakkoord staan. Daarom werken wij gezamenlijk aan een klimaatneutrale stad. In de stad zonder aardgas heeft het bestaande stadsverwarmingsnet een belangrijke rol en ook eventuele nieuwe ontwikkelingen op het gebied van warmte.

Visie op de energietransitie

De raad heeft op dit onderwerp in november 2017 een warmtevisie aangenomen.

De energietransitie in praktijk

De warmtevisie wordt door de gemeente verder uitgewerkt in een transitievisie Warmte en uiteindelijk ook in uitvoeringsplannen per wijk. 

De warmtevisie is hier te downloaden.

Categorie

Bouw, Realisatie
Exploitatie, Beheer
Onderzoek, Onderwijs
Ontwikkeling
Overheid


Kernactiviteiten

Verduurzamen van de stad Utrecht.


Website

www.utrecht.nl/wonen-en-leven/milieu/duurzame-stad/energie/