HVC


HVC
HVC is bekend van afvalverwerking, maar doet meer: zo ondersteunt HVC gemeenten bij de transitie ‘Van Gas Los’ en de verduurzaming van het afvalbeheer. Het gaat om samenwerken aan een circulaire economie. Duurzame energie (warmte, elektriciteit en gas) haalt HVC uit afval, biomassa, zon en wind en levert zij aan aangesloten gemeenten (46), waterschappen (6) en consumenten via HVCkringloopenergie.

Visie op de energietransitie

HVC kijkt als publiek bedrijf integraal en in samenwerking met onze aangesloten gemeenten naar het realiseren van lokale verduurzaming in de gebouwde omgeving. Met als doel versnelling en impact te bereiken in de lokale warmtetransitie.

De energietransitie in praktijk

Via het warmtenet in Dordrecht en Sliedrecht, warmtenet in Zaandam, warmtenet in Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Ontwikkelingen in IJmond-gemeenten, Drechtsteden, Westland en Den Helder. HVC is aandeelhouder in Trias Westland en heeft diverse opsporingsvergunningen voor geothermie ontvangen en in aanvraag.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Warmteleverancier
Geothermie
Bio-energie
Afvalenergiecentrale
Ontwikkeling warmtenet
Beheer warmtenet
Exploitatie warmtenet


Website

www.hvcgroep.nl/kringloopenergie/warmte