Impuls Advies


Impuls Advies
Impuls advies werkt aan de verduurzaming van de warmtevoorziening met tot doel de energietransitie te versnellen. Onze kracht ligt in de ontwikkeling van complexe multidisciplinaire vraagstukken en projecten op het snijvlak van techniek, financiën, beleid, strategie, politiek en maatschappij. Wij hanteren daarbij een integrale visie over de gehele keten, van bron tot en met klant.

Visie op de energietransitie

"Wij stellen ons een wereld voor waarbij optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame energie de norm is. Een wereld waarin de CO2-uitstoot verlaagd wordt tot het niveau van voor de start van de industriele revolutie. Om duurzame energie te maximaliseren is flexibiliteit in het gehele energiesysteem noodzakelijk omdat tegelijk met de warmtetransitie het elektriciteitssysteem veranderd moet worden van een vraag-aanbod gedreven systeem naar een duurzaam aanbod gedreven systeem. Door slimme koppelingen te maken tussen verschillende infrastructuren, zoals warmtenetten, kopen we de flexibiliteit die nodig is om het gebruik van duurzame bronnen te vergroten."

De energietransitie in praktijk

Impuls ondersteund projectontwikkelingen van initiatie tot realisatie en is specialist in het bedenken en toetsen van warmteconcepten in hun financiele, technische en maatschappelijke haalbaarheid en het uitwerken van een volwaardige businesscase die tot een gezamenlijke investeringsbeslissing zorgt.Categorie

Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Onderzoek, Onderwijs
Ontwikkeling
Overig


Kernactiviteiten

Ontwikkeling
Businesscases
Engineering
Projectontwikkeling
Contractvorming
Strategie bedrijfs- en projectwaardering


Website

www.impulsadvies.nl