Nederlands Instituut Warmte Transitie (NIWT)


Nederlands Instituut Warmte Transitie (NIWT)
Het Nederlands Instituut Warmte Transitie is een onafhankelijk Instituut dat zorgt voor opleidingen voor iedereen die actief is binnen de warmtetransitie, zowel ervaren als onervaren. Met een netwerk aan experts leggen wij de verbinding tussen de leerbehoefte van deelnemers en de expertise. Met onze afgestemde ontwikkelprogramma’s zorgen wij voor kennis, vaardigheden en verbinding.

Visie op de energietransitie

Wij zien de toekomst positief tegemoet: de warmtetransitie wordt een succes! Nu al werken duizenden professionals vanuit tal van disciplines aan deze opgave. En dat worden er steeds meer. Het NIWT is een onafhankelijk kennis- en opleidingsinstituut, dat voorziet in de groeiende behoefte aan kennisuitwisseling, vaardigheden en leiderschap in de warmtetransitie. “De warmtetransitie wordt een succes met goedopgeleide professionals.”

De energietransitie in praktijk

Dit doen wij door medewerkers bij gemeenten, provincies, netbeheerders en andere private partijen binnen de warmtetransitie bij elkaar te brengen en het opleiden van deze medewerkers zodat zij optimaal kunnen door ontwikkelen in hun rol binnen de warmtetransitie.Categorie

Onderzoek, Onderwijs
Onderzoeksinstituut, Onderwijs


Kernactiviteiten

Opleidingsinstituut
Warmtetransitie


Website

www.niwt.nl