Omgevingsdienst Haaglanden


Omgevingsdienst Haaglanden
De in 2013 gestarte Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wettelijke milieutaken voor de regio Haaglanden. De omgevingsdienst handelt milieumeldingen en -klachten af en regelt milieuvergunningen voor de regio. ODH is een uitvoeringsorganisatie die staat voor gezamenlijk werken aan een duurzame leefomgeving. De ODH is zowel vergunningverlener als handhaver en speelt innovatief in op veranderingen in de steeds complexere wet- en regelgeving.Categorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Omgevingsdienst
Toezicht
Handhaving
Toetsing
Vergunningverlening


Website

www.odh.nl