Rabobank


Rabobank
Rabobank is een coöperatieve bank met een missie. Samen met onze stakeholders zetten we ons al 125 jaar in voor een toekomstbestendige samenleving en grote maatschappelijke uitdagingen. In Nederland bedienen we particuliere en zakelijke klanten, wereldwijd focussen we op de food- en agrisector. Met altijd als uitgangspunt: samen bereiken we meer dan alleen.

Visie op de energietransitie

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de planeet en de manier waarop we vandaag leven. Om deze gedeelde uitdaging aan te gaan, moeten we de manier waarop we energie produceren en verbruiken veranderen. De overgang naar energiezuinig wonen en ondernemen en het verduurzamen van de gebouwde omgeving zijn hierbij belangrijke opgaven. Samen met klanten, leden en partners versnelt de coöperatieve Rabobank deze noodzakelijke transitie: van investeren in duurzame energieprojecten en het helpen van bedrijven bij het overstappen op hernieuwbare energiebronnen, tot het adviseren van klanten over energiereductie in hun woning en bedrijf.

De energietransitie in praktijk

Met onze branchekennis, financiële producten, netwerken en diensten ondersteunen we coöperatieve energieoplossingen die goed zijn voor onze klanten, de maatschappij en de planeet. Het is onze ambitie om per 2025 55% van de financieringsbehoefte in de energietransitie realiseren.Categorie

Financiering
Ingenieursbureau, Dienstverlener
Ontwikkeling


Kernactiviteiten

Financieren


Website

www.rabobank.nl