Siers Groep Oldenzaal B.V.


Siers Groep Oldenzaal B.V.
Siers is een trots familiebedrijf en een betrouwbare partner met maatschappelijke betrokkenheid. Wij bieden onze opdrachtgevers een professionele samenwerking vanaf planvorming tot en met de beheer- en onderhoudscyclus. Dit kunnen wij op het gebied van gas, water, elektra, warmte/koude, media, installatietechniek, aarding, bliksembeveiliging en adviesdiensten.

Visie op de energietransitie

Wij verwachten dat de energietransitie een toevlucht neemt door het uitfaseren van aardgas. Met name in dichtbevolkte gebieden is collectieve warmte goed haalbaar. Stedenbouwkundigen moeten hierover actief gaan meedenken. Nu nog wordt de warmtebron vaak ver weg, achterop een industrieterrein weggestopt. Deze deze bronnen zouden in of vlakbij een woonwijk moeten worden geplaatst. Een mooi voorbeeld is afvalverbrander Spittelau in Wenen. Deze staat midden in de stad. Daar waar afval gecreëerd wordt, wordt het ook verbrand. De warmte wordt hier ook direct weer gebruikt. De verwachting van Siers is dat dit ook in Nederland goed haalbaar is, waardoor collectieve warmte meer dan vroeger geïntroduceerd gaat worden als alternatief voor aardgas.

De energietransitie in praktijk

Wij zijn als aannemer al jaren actief op de warmtemarkt. Circa 15% van onze omzet halen wij uit deze markt. Hierbij valt te denken aan engineering, aanleg en beheer en onderhoud. Daarnaast zijn wij obligatiehouder van Begreen, een bedrijf dat projecten ontwikkelt op het gebied van collectieve warmte.Categorie

Aannemer
Bouw, Realisatie


Kernactiviteiten

Engineering
Aanleg en onderhoud terreinleidingen
Verdeelleidingen
Beugels
Regelstations
Huisaansluitingen
Laagbouw
Hoogbouw
Glasvezel
Inblazen
Gestuurde boringen
Zinkers


Website

www.siersgroep.nl