Uniper


Uniper
Uniper is een internationaal energiebedrijf met circa 11.000 medewerkers. In de provincie Zuid-Holland produceert Uniper in 3 steden (Rotterdam, Den Haag en Leiden) met gasgestookte centrales en ketels warmte en elektriciteit. Voor de lokale warmtenetwerken zijn we tevens actief als system operator en leveren we basislast, piek-, back-up vermogen en buffermogelijkheden.

Visie op de energietransitie

"De komende twintig jaar zal de wereldwijde vraag naar energie met ruwweg een kwart toenemen. De verwachting is dat de productie van elektriciteit ruim zal verdubbelen en dat het energieverbruik voor transport zal verviervoudigen. Met deze ontwikkelingen in het vooruitzicht zal het er niet eenvoudiger op worden een antwoord te geven op klimaatverandering. Het zal zelfs nog moeilijker worden. De opgave voor de energie industrie is om in hoog tempo aan de toenemende vraag te voldoen en gelijktijdig de eigen CO2 uitstoot naar nul te brengen. Kort samengevat wordt de van de sector gevraagd om de cirkel rond te maken op een ongekend grote schaal. Uniper levert met overtuiging een belangrijke bijdrage aan deze opgave van de eeuw."

De energietransitie in praktijk

In 2035 is onze productie in Europa CO2 neutraal. Met onze kennis en innovaties helpen we industriele bedrijven om ook hun CO2 uitstoot te verlagen.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer


Kernactiviteiten

Producent van warmte en electriciteit