Van Gelder


Van Gelder
We zijn specialist in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van kabels, leidingen en distributienetwerken. En niet alleen van gas, water en elektra. Steeds vaker werken we ook mee aan het bouwen van distributienetwerken voor koud-, zonne- en windenergie. We dragen dus een steentje bij aan de leveringsbetrouwbaarheid van nutsvoorzieningen én de energietransitie van Nederland.Categorie

Aannemer
Bouw, Realisatie


Kernactiviteiten

Ontwerp
realisatie en onderhoud van kabels
leidingen en distributienetwerken


Website

www.vangelder.com