Vattenfall


Vattenfall
Vattenfall heeft als missie fossielvrij leven binnen één generatie mogelijk te maken. Het bedrijf beheert in Nederland meerdere warmtenetten.

Visie op de energietransitie

Vattenfall heeft de missie om fossielvrij leven mogelijk te maken binnen één generatie. Onze warmtenetten worden duurzamer door schonere technieken en de koppeling van duurzame bronnen, ook van derde partijen. Als ‘green matchmaker’ zorgt Vattenfall voor directe warmteverbindingen tussen duurzame warmtebronnen en grootverbruikers We streven ernaar op termijn 100 procent CO2-vrije warmte te leveren.

De energietransitie in praktijk

Vattenfall levert in Nederland stadswarmte aan 140.000 woningen en 1.900 grootverbruikers. Het bedrijf investeert in de aanleg van warmtenetten op nieuwbouwlocaties en in de gebouwde omgeving. De stadswarmte van Vattenfall genereert momenteel gemiddeld 54% minder CO2-uitstoot dan gasgestookte cv-ketels. De mate van duurzaamheid verschilt per stad of regio en is afhankelijk van de gebruikte warmtebron. Vattenfall is in Nederland één van de grootste energiebedrijven. Het bedrijf beheert warmtenetten in de regio’s Almere, Amsterdam, Arnhem, Ede, Lelystad, Leiden, Nijmegen en Rotterdam. 


Naast warmtenetten heeft Vattenfall Warmte in Amsterdam koudenetten aan de Zuidas en in de Zuidoostlob nabij de Arena. Deze projecten gebruiken duurzame koude uit diepe meren.Categorie

Exploitant Warmtenet, Warmteproducent
Exploitatie, Beheer


Kernactiviteiten

Ontwikkeling
productie
levering
beheer stadswarmte en warmtenetten


Website

www.vattenfall.nl/warmte


Website

www.vattenfall.com