VvE Bond Amsterdam


VvE Bond Amsterdam
Amsterdam telt circa 22.000 VvE’s met circa 240.000 woningen in totaal voor 100 à 125 miljard euro aan vastgoed. De Bond richt zich op VvE-bestuursleden, met als doelen het uitwisselen van ervaringen, het delen en opslaan van kennis, het fungeren als klankbord en als belangenbehartiging bij gemeente en andere instanties. Daarbij is verduurzaming/energietransitie een cruciaal thema.

Visie op de energietransitie

De Bond herkent verduurzaming/energietransitie als cruciaal thema en als collectieve opgave.

De energietransitie in praktijk

Dagelijks zijn tienduizenden Amsterdamse VvE bestuurders bezig met de energietransitie, de Bond ondersteunt, faciliteert en intermedieert richting bijv gemeente en warmteaanbiederCategorie

Overheid
Overig


Kernactiviteiten

Kennisdeling
Belangenbehartiging
Vertegenwoordiging
Agendering


Website

www.vvebond.nl