Witteveen+Bos


Witteveen+Bos
Als advies- en ingenieursbureau adviseren en helpen wij wereldwijd onze klanten bij het oplossen van de complexe uitdagingen van de energie transitie. Vanuit een netwerk van 19 kantoren in 11 landen werken onze ruim 1.000 ingenieurs en adviseurs aan masterplannen, haalbaarheidsstudies en ontwerp van warmte en koude netwerken, de uitkoppeling van restwarmte en benutten van geothermie en bioenergie.

Visie op de energietransitie

Collectieve warmtevoorziening vanuit restwarmte, geothermie en zonnewarmte vormt een belangrijke bouwsteen voor de energietransitie. Energie efficiency en inspelen op de lokaal aanwezige mogelijkheden zijn daarbij succesfactoren. Waar mogelijk realiseren we lokale lage temperatuursystemen en warmte/koude uitwisseling en opslag. Waar nu nog veel industriële restwarmte beschikbaar is realiseren we regionale hoge temperatuurnetten die op termijn door geothermie en aanvullen biomassa of waterstof uit wind en zon van warmte worden voorzien.

De energietransitie in praktijk

In al onze projecten passen wij zeven duurzame ontwerpprincipes toe, waaronder TRIAS, ontwerpen met de natuur en participatief ontwerp. Het doel is om daarmee de meest duurzame oplossing samen met onze klanten en andere stakeholders te selecteren.Categorie

Ingenieursbureau, Dienstverlener
Overig


Kernactiviteiten

Masterplanning
Haalbaarheidsonderzoek
Due dilligence
Voorontwerp
Definitief ontwerp


Website

www.witteveenbos.com