City Deal bevordert energietransitie in kwetsbare wijken

Geplaatst op 11-04-2022 door Stichting Warmtenetwerk

De City Deal is nu iets meer dan een jaar onderweg. Het afgelopen jaar hebben de betrokken partijen geïnventariseerd hoe ze de energietransitie verder kunnen brengen in kwetsbare wijken. Hoe bereik je bijvoorbeeld bewoners die leven van dag tot dag en geen oren hebben naar verduurzaming? En hoe kun je particuliere bewoners helpen bij het aanvragen van de juiste subsidies? Dat zijn dingen die aan bod komen in deze deal tussen ministeries, gemeenten en woningcorporaties.

 

“In de kwetsbare wijken verloopt de energietransitie niet zo snel als we willen. Maar we zien dit als een kans en niet als een bedreiging.” Regien van Adrichem van Platform 31 ziet bijvoorbeeld veel mogelijkheden voor koppelkansen als er vanwege de energietransitie een warmtenet in de wijk aangelegd wordt. “Als de straat toch open moet, is dat een goed moment om naar herinrichting van de wijk te kijken. Onveilige plekken kunnen bijvoorbeeld veiliger gemaakt worden. Of je kijkt naar klimaatadaptatie. Door de straatstenen wat verder uit elkaar te leggen kan de afwatering verbeterd worden. En er kunnen bijvoorbeeld plekken gecreëerd worden om te spelen.”

 

Kleine portemonnee
Nederland heeft in het Klimaatakkoord afgesproken om de komende 30 jaar 7 miljoen woningen van het aardgas af te halen. De klimaatafspraken spelen ook in de City Deal een belangrijke rol, zegt Van Adrichem. “We hebben met zijn allen afgesproken om in 2050 van het gas af te zijn. Voor de meeste mensen is dit goed te doen, maar met een kleine portemonnee is het niet zo eenvoudig. Je hoeft bij sommige mensen niet over duurzaamheid te beginnen, want die hebben andere problemen. Dat soort dingen moet je eerst tackelen voordat je begint over het aardgasvrij maken van de woning.”

 

Veel banen
Een belangrijk voordeel van de energietransitie is dat het veel banen oplevert, legt Van Adrichem uit. “De vraag is hoe we dit werk bij de mensen in deze kwetsbare wijken kunnen krijgen. Daarvoor is het belangrijk dat ze bijvoorbeeld mogen bijverdienen naast een uitkering en dat er opleidingen op mbo-niveau komen over verduurzaming. Daarnaast zouden we afspraken met ondernemers kunnen maken om mensen uit deze wijken aan te nemen.”

 

Ontzorgen particulieren
Een ander punt waar in de City Deal aandacht voor is, is voor de particuliere woningeigenaren met weinig financiële middelen. “Zij moeten hun woningen ook verduurzamen en daar zijn subsidies voor beschikbaar. Maar het is nog best lastig om deze aanvragen te doen en de subsidies sluiten vaak niet aan bij de situatie van die eigenaren. We willen in drie steden een proef doen met het collectief aanvragen van ISDE (investeringssubsidie duurzame energie) door de gemeente en daarmee de verduurzaming van een aantal woningen van particuliere  eigenaren bekostigen. Daarmee ontzorgen we de eigenaren en weten we zeker dat het geld aan de verduurzaming besteed wordt.”

 

Steden zijn probleemeigenaar
Tien steden, drie woningcorporaties en drie ministeries zijn bij de City Deal betrokken. “Met de steden hebben we het afgelopen jaar samen een tekst opgesteld en we hebben een aantal leerbijeenkomsten gehouden. Bijvoorbeeld over het onderwerp hoe je achter de voordeur komt in deze wijken. Daar hebben de woningcorporaties dan weer veel kennis over. En we hebben het gehad over hoe je omgaat met kleinere VvE’s waar 75% toestemming nodig is van alle eigenaren om tot verduurzaming te komen. Daarnaast hebben we gesprekken met het ministerie over de ISDE gevoerd en een stappenplan gemaakt voor de openbare ruimte.” De City Deal wordt niet gesubsidieerd, maar wordt gefinancierd door de steden en de departementen. “De steden zijn probleemeigenaar en we verwachten dan ook dat ze koploper zijn in deze kwestie.”

Auteur:
Joop van Vlerken

Lees ook onze andere berichten