Groene warmte voor Utrecht en Nieuwegein

Geplaatst op 29-10-2018 door Stichting Warmtenetwerk

Op bedrijventerrein Lage Weide wordt de eerste fase van BioWarmte Installaties gebouwd. Eneco gaat in het eerste kwartaal van 2019  groene warmte uit die centrale leveren aan het oudste warmtenet van Nederland. Volgend jaar wordt de tweede centrale gebouwd en dan is er in 2020 een vermogen van 60 MW warmte uit biomassa beschikbaar.

 

Oudste warmtenet van Nederland

De geschiedenis van de Nederlandse warmtenetten begon in Utrecht in het jaar 1923. Het Utrechtse warmtenet is in de loop van de tijd sterk gegroeid en doorgetrokken naar Nieuwegein. Eneco levert in dit gebied warmte aan 50.000 woningen en gebouwen waaronder grote afnemers zoals Hoog Catharijne.

 

Op weg naar duurzame warmte

Het is de ambitie van Eneco om duurzame energie te realiseren in haar warmtenetten. Dat sluit aan bij de ambities van de gemeente Utrecht om klimaatneutraal te worden.

Samen met de gemeenten Utrecht en Nieuwegein heeft Eneco een routekaart opgezet om het warmtenet te verduurzamen. Uit onderzoek bleek dat een BioWarmte Installatie de meest haalbare techniek is om een grote eerste stap te maken: 40% van de warmtevraag kan duurzaam worden geproduceerd.

In de routekaart komen ook andere duurzame oplossingen aan bod voor de langere termijn. Biomassa is in de visie van Eneco een transitiebrandstof.
Het einddoel is productie van warmte zonder verbranding. De opties daarvoor zijn geothermie, restwarmte van rioolwater, kanalen en industrie en de omzetting van duurzame elektriciteit in warmte. Opslag van warmte in b.v. grote buffers is essentieel om overschotten aan warmte en aan elektriciteit van zon en wind effectief te benutten.

 

Warmte van andere partijen welkom

Naast de eigen warmteproductie ziet Eneco de levering door derden aan het warmtenet als een optie om te verduurzamen. Het zal dan naar verwachting gaan om kleinschalige bronnen.
In Stockholm heeft men inmiddels al ervaring met levering van kleinschalige restwarmte door derden. Daar wordt bijvoorbeeld warmte van de condensors van koelinstallaties gebruikt en restwarmte van datacenters. Om dergelijke warmtebronnen in een warmtenet te benutten zijn industriële warmtepompen nodig die met hoog rendement warmte op het temperatuurniveau van het warmtenet brengen.

 

Reductie van 80.000 ton CO2

Met een groot warmtenet kun je in een keer grote stappen maken. De bouw van de BioWarmte Installatie zorgt ervoor dat de emissie van CO2 in Utrecht met 80.000 ton per jaar omlaag gaat.

Alle biomassa voor de installatie op Lage Weide bestaat uit reststromen. Dit restmateriaal heeft nu eigenlijk weinig toepassing in ons land. Het is afkomstig van regulier park-, plantsoen- en bosonderhoud. Deze biomassa komt van leveranciers op een zo kort mogelijke afstand van Utrecht. Om te zorgen dat de biomassa die gebruikt wordt ook echt duurzaam is, wordt er alleen biomassa gebruikt voorzien van door Nederlandse en Europese overheden erkende kaders en certificeringen. Daarnaast heeft Eneco vrijwillig aanvullende afspraken gemaakt met het Wereld Natuur Fonds. De biomassaketel van de eerste fase is gebouwd door het Vlaamse bedrijf Vyncke. Dit bedrijf is ook de hoofdaannemer van de technische installaties. De Vries en Verburg heeft het bouwkundige deel verzorgd. De gevelbeplating heeft een houtnerfstructuur. Timmer Architecten maakte het ontwerp van de centrale.

 

25 MW warmtepomp is volgende stap

Op 3 oktober 2018 tekenden Eneco en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een warmtepomp op het terrein van de rioolwaterzuivering van De Stichtse Rijnlanden in Utrecht.
De warmtepomp wordt met een vermogen van 25 MW de grootste van Nederland.

Hoogheemraad Constantijn Jansen op de Haar licht toe dat het rioolwater een mooie bron is voor een warmtepomp: “Warm kraanwater, water van de vaatwasser en water van de douche maken het afvalwater dat bij ons binnenkomt warm. Het gezuiverde afvalwater heeft daardoor zelfs in een koude winter nog een temperatuur van 12 graden. Warmte die nu iedere dag wegvloeit. Door een stuk van ons terrein ter beschikking te stellen aan Eneco, kunnen zij dicht bij de bron een warmtepomp bouwen. Zo gaat zo min mogelijk warmte verloren en kan deze restwarmte gebruikt worden om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de omgeving.”

Bij ingebruikname in 2021 voorziet de warmtepomp in 10% van de totale warmtevraag van het stadswarmtenet in Utrecht.

Bron: WN Magazine – nr 31 – Herst/Winter

Auteur:
Klaas de Jong

Lees ook onze andere berichten