Kabinet: 500.000 nieuwe aansluitingen in bestaande bouw in 2030

Geplaatst op 23-06-2022 door Stichting Warmtenetwerk

Het kabinet wil de uitrol van warmtenetten versnellen. Inzet: 500.000 nieuwe aansluitingen in de bestaande bouw in 2030. Ook komt er meer subsidie voor warmtetechnieken als geothermie en aquathermie. Dat staat in het Beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving dat recent is gepresenteerd door minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 

 

Warmtenetten zijn een belangrijk onderdeel van de verduurzamingsstrategie voor de gebouwde omgeving, maar de ontwikkeling ervan is niet eenvoudig en vergt veel tijd, constateert het ministerie. “Hierbij speelt mee dat een helder regulerend kader nog ontbreekt en dat door de hoge investeringskosten voor warmtenetten gecombineerd met financiële onzekerheden bij de exploitatie, en onzekerheid over de beschikbaarheid van hernieuwbare bronnen, er in veel gevallen nog sprake is van een onrendabele top.”

Een nieuwe Warmtewet is in aantocht. Daarnaast moet een subsidieregeling voor (deels) de onrendabele top de realisatie van warmtenetten ondersteunen in wijken waar ze kosteneffectief zijn. Om in 2030 de genoemde half miljoen aansluitingen te hebben, is het – gezien de doorlooptijd van 5 tot 7 jaar voor de aanleg van warmtenetten – zaak dat besluitvorming per project in 2023-2025 plaatsvindt, aldus het ministerie. De vormgeving van deze subsidieregeling is nog afhankelijk van de keuzes rondom regulering en marktordening zoals die in de nieuwe Warmtewet worden uitgewerkt.

 

Meer subsidie voor lagetemperatuurwarmte
De SDE++-subsidie wordt zo aangepast dat warmtetechnieken die in 2030 en op de lange termijn nodig zijn, maar nu onvoldoende aan bod komen, een zetje in de rug krijgen. ‘Hekjes’ voor verschillende domeinen, waaronder lagetemperatuurwarmte, moeten ervoor gaan zorgen dat “technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen”.

De behoefte aan alternatieve bronnen voor lagetemperatuurwarmte zoals geothermie en aquathermie neemt toe ook als gevolg van de afbouw van subsidie voor biomassa.

Het ministerie brengt ook aanvullend beleid in kaart dat nodig is om deze alternatieven sneller te kunnen opschalen en wil hierover in het vierde kwartaal voorstellen richting de Tweede Kamer sturen. “Zonder voldoende duurzame warmtebronnen komen warmtenetten onvoldoende van de grond en vertraagt de transitie in de gebouwde omgeving. Naast voldoende exploitatie-ondersteuning via de SDE++, zal aanvullend beleid nodig zijn om in 2030 de voorgenomen 500.000 nieuwe warmtenetaansluitingen te kunnen beleveren.”

 

Vijf programmarichtlijnen
Het beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving is gebouwd op vijf programmarichtlijnen. (1) Gebiedsgerichte aanpak warmtetransitie. (2) Individuele aanpak woningen. (3) Aanpak utiliteitsgebouwen. (4) Bronnen en infrastructuur. (5) Innovatie in de bouw.

Prioriteit in de aanpak ligt op energiebesparing. “Bespaarde energie hoeft immers niet opgewekt, getransporteerd of betaald te worden.” Met een mix van normering, beprijzing, financiering, subsidiëring en ondersteuning wil het kabinet de versnelling van de verduurzaming van de gebouwde omgeving voor elkaar krijgen.

In het coalitieakkoord is afgesproken om in 2030 minimaal 55% CO2-reductie te halen ten opzichte van 1990 (29,1 Mton) en te programmeren op 60%.

 

Meer informatie:

Lees hier het hele beleidsprogramma.

Auteur:
Paul Diersen

Lees ook onze andere berichten